Hur viktiga är våra förmågor när vi diskuterar leveranskvalité?

Som leveransansvarig så är jag väldigt mån om kvalitén är hög i alla våra uppdrag. Värdet av det är givetvis att våra kunder ska vara nöjda med det resultat som vår leverans har skapat, att det finns en stark och god efterlevnad av vårt arbete och att effekter har uppnåtts utifrån de behov som setts.

Att arbeta med leveranskvalitén ses mot just den upplevda effekten hos kund – vilket är naturligtvis det skarpa värdet.

Leveranskvalité kopplar jag ihop med leveransförmåga, och ställer mig då frågan; vilka faktorer ligger då bakom prestationen för att ta hänsyn till?

Agile and scrum management conceptVi har människan (konsulten/kompetensen/resursen) som behöver må bra för att prestera bra. Den här frågan kopplar givetvis ihop samarbetet med HR, i syfte att bl a satsa på gott välmående, hög kompetens, utmanande utvecklingsmål och sund arbetsmiljö.

Att få till ett bra samarbete inom organisationen med koppling till hur vi som människor lever och lär och våra förmågor, blir en allt viktigare fråga för ledningsgrupper att hantera. Av den enkla anledningen att den är viktig för människor i organisationen.

Om vi sitter kvar i alltför stela och strama organisationsstrukturer, där mycket av arbetet går i silos tänk, riskerar vi då att vår kvalité i vårt arbete försvagas pga att vi inte arbetar med våra förmågor?

På vilket sätt behöver vi förändra / förnya vårt ledarskap för att stärka våra förmågor i vår prestation med koppling till effektvärdet av upplevd leveranskvalité?

 //Jannica Wahlund

 

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: