Work Life Balance – en viktig del i vårt välmående, att ta eget ansvar för

Balans i livet. Så lätt att säga, och periodvis så utmanande att uppnå. Vi förväntas arbeta längre innan vi tar pension men utsätts för fler påfrestningar än någonsin tidigare vilket enligt Socialstyrelsen driver fler och fler in i sjukskrivning baserat på stress. Det finns många orsaker till att vi upplever stress, och dessa orsaker kan uppstå i många olika situationer.

Jannica_1Effekterna för kropp och sinne kan se olika ut. En gemensam faktor är dock väldigt tydlig. Långvarig stress leder till fysisk och psykisk ohälsa. Hjärnan bryts ner med exempelvis försämrat minne, nedsatt koncentrationsförmåga, kronisk trötthet, irritation och apati som resultat. Kroppen påverkas med till exempel huvudvärk, magsmärtor och hjärtproblem som allvarliga konsekvenser.

Ett proaktivt arbete för att motverka stress förebygger negativa konsekvenser av en pressad vardag. Det ger också ett ökat välmående, en starkare självkänsla och en högre effektivitet på jobbet såväl som på fritiden.

Med hjälp av självkännedom och ökad medvetenhet kombinerat med verktyg och ökade kunskaper kring vårt välmående och leverne, blir vi bättre på att möta oss själva och vi möter människor stärkta relationer och bättre samarbete. Med stärkt relation och bättre möjlighet till samarbete, och kanske kunna ta hjälp för att utvecklas ytterligare, så kommer vi att begränsa vår egna risk till att hamna i långvarig stress.

Det handlar även om våra vanor och hur vi förhåller oss till vårt beteende och agerande.

Tar vi ett större ansvar för oss själva och vår livsstil, så skapar vi större möjligheter till att agera proaktivt. Låter vi andra göra våra vägval och styra vårt omedvetna beteende, så skapar vi ett större reaktivt mönster i vår livsstil, vilket missgynnar vår grad av medvetet agerande för välmående och minskad stress.

För mig är Work Life Balance en viktig, men inte självklar fråga på en arbetsplats. Work Life Balance kommer med viss självklarhet som en rättighet – MEN även en skyldighet till att vi tar ansvar över oss själva.

Mycket leder till oss själva och vårt egna behov av medvetande kring vårt leverne.

“Får man bara arslet ur vagnen, så slipper man ta sig i kragen”

//JanCan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d