Motivera “SMART”

För att genomföra en aktivitet eller för att skapa ett beteende krävs motivation. För att motivation ska vara möjlig krävs ett mål för beteendet. Mål kan vara baserade på resultat, prestation, eller en process.

Igår vid en heldag med kund, diskuterade vi mål och motivation inför 2020. En intressant dialog där vi även kunde väga in våra olika personligheter och förutsättningar för att lyckas. Övningarna vi genomförde under dagen och dialogerna som vi tog, stärkte vår motivation till de behov av utveckling vi såg.

Genom att börja med vad som motiverar till en förändring, definierade vi mål ”SMART”, för att kunna se dessa både kortsiktigt, medellånga och långsiktigt, i en och samma målbild. Det blir då enkelt att förhålla sig till den förändring som pågår.

En skön känsla att ha med framåt på kontoret. Vilket team vi är!

Hur definierar du dina mål? Vad gör du för att skapa och bibehålla motivation till den satta målbilden?

//JanCan001, Jannica Wahlund

#hälsavälmående hashtag#hälsocoach hashtag#verksamhetsuveckling hashtag#förändringsledare hashtag#hälsocoachning

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d