Varför jobba med ständiga förbättringar?

Det finns ett stort värde med att driva förändring inom företag i syfte att uppnå högre flexibilitet utifrån dagens utvecklingsbehov. Frågan vi kopplar till detta är – behöver vi arbeta agilt för att lyckas möta nya behov?

Ja – jag anser nog det. Och den enkla förklaringen är att vi med Lean-Agile metoder arbetar med ständiga förbättringar internt i balans med den utvecklingen av tjänster/produkter som vi identifierat som värde i vår affärserbjudanden. Genom att exempelvis decentralisera beslutsfattandet dit där informationen finns, så blir vi snabbare i vår förändring och anpassning samtidigt som vi bryter ner det silostänk som vi idag ofta har som hinder inom våra traditionellt satta organisationsstrukturer.

Idag pratar vi om behovet av att arbeta med ständiga förbättringar men vi hamnar i ett sorts vakuum. Förbättringsidéer väntar på att få komma tillrätta. Inte sällan avvaktar verksamheten på att arbetstempot ska lugna ner sig. Det lugnar sällan ner sig, det finns ingen bättre tid att jobba med ständiga förbättringar än just idag. Vi behöver helt enkelt ändra vårt mindset och arbetssätt för att lyckas med att skapa en mer hållbar och flexibel verksamhet och organisation, inom företaget.

Styrkor och svagheter i en verksamhets förmågor finns till stor del i organisationen, däribland ledarskapet och medarbetarna. Rätt tillämpning av ständiga förbättringar med hjälp av beprövade Lean-Agile metoder är utmärkta koncept för att engagera och stärka medarbetare och därigenom verksamheten.

Resan med ständiga förbättringar är en läroprocess som förfinas och utvecklas över tiden. Några utgångspunkter som även blir kritiska framgångsfaktorer för arbetet är;

Strategibaserat – portfoliostyrning som omfamnar värdeströmmar, speglar värdeskapandet och vad som särskiljer det

Aktivt ledarskap – engagemang är bra, lägg till uppkavlade armar, decentralisering av beslut och det blir bättre

Crossfunktionella team – Självorganiserande team främjar verklig affärsflexibilitet

Hur gör du för att stärka ert företags affärsflexibilitet och utvecklas i den takt som kunden efterfrågar?

Efter en rad veckor fyllda med utbildningar och kurser som väger samman förändringsledning, verksamhetsutveckling, Lean-Agile ramverk och metoder, med att driva ett hållbart hälsotänk inom organisationer – så ser jag fram emot att under denna och kommande vecka lämna in och slutföra 2 av mina certifieringar inom SAFe LPM (Lean Portfolio Management) och Agilt HR.

Är du nyfiken på att hör mer om detta?

Kommentera gärna – jag vill gärna höra hur just du tänker kring detta och vad som du anser är viktiga framgångsfaktorer. Och vill du så kommer jag gärna och berättar mer om mina tankar på ert företag.

//JanCan001, Jannica Wahlund

Må bra – Gör Bättre!

#förändringsledning #hälsocoach #verksamhetsutveckling #SAFe5.0 #SAFeLPM #AgileHR

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: