Bär HR hela ansvaret för ökad hälsa och bättre välmående på våra arbetsplatser?

Inom ramen för hälsa, välmående och hållbarhet och företagsverksamhet, finns en stark koppling till hur vi på olika företagsnivåer hanterar olika situationer som ex omställning inom organisationen. Utmaningen som ses i och med detta är det affärsmässiga behovet av att modernisera, digitalisera och leverera värde snabbt.  I olika dialoger med HR ledare över hela världen framgår det tydligt att behovet av att kunna skapa den efterfrågade rörlighet och flexibilitet som i sin tur stödjer omställningen inom företagets verksamhet till att bli modern och digital, kräver engagemang och support från HR. Frågan jag ställer mig är huruvida HR är navet i omställningen och hur det i sin tur kopplar samman till det enskilda ansvaret för den individuella hälsan. Bär HR hela ansvaret för vår hälsa, välmående och hållbarhet?

Frida Mangen och Jannica Wahlund under utbildning Agile HR

Den omställning vi ser idag och som ökar i kraft med att samhället förändras och att vi som individer förändrar vårt beteende, i förhållande till olika saker, benämns i form av transformering. Transformeringen ligger mycket i att ”revolutionera våra arbetssätt”, så att vi skapar mer rörlighet och blir mer flexibla. Detta kan leda till mängder av olika konsekvenser, och jag kommer i denna artikel spegla ”ansvarsfrågan” i det hela. Som ett resultat av tidigare års hierarkiska organisatoriska uppbyggnad med olika ”stabsfunktioner” som ex HR (td personalavdelning), så befinner sig HR i blickfånget när det gäller transformering av verksamhet, organisation till att bli mer Agile. HR behöver snabbt förstå vad Agile betyder för att bistå och stödja en bred transformering och även börja tillämpa tankegången själva för att hantera sina egna processer.

Den omställning som diskuteras och, hos flera företag och organisationer, pågår handlar om värdet som levereras till kund från företaget. Inga konstigheter kan tyckas då vi, inom HR, ofta diskuterar behovet av att ”tillföra värde”. Men svårigheterna som vi ofta kämpar med är att kunna kvantifiera och definiera vad ”värdet” är. Agile som metod handlar om mindset och olika arbetsmetoder inom team och projekt, att se till hur vi arbetar idag och genom förändrat mindset kan leverera snabbare till kund. Att förändra något betyder att vi ändrar ett beteende, vilket vi behöver ha respekt för att det inom en organisation kan komma ta tid.

En viktig hörnsten i Agilt tankesätt handlar om det ”mänskliga centrerade värdet” (Human Centric Value), där människan och individ finns bakom det vi ofta diskuterar kring som kund och medarbetare. Värdet ligger i upplevelsen hos individen. När vi ser det på detta sätt börjar värdet vi levererar att representera något som skapar glädje hos kunden och hjälper medarbetaren att lyckas i sitt jobb. Det skapar mer och mer ett behov av att utforma HR tjänster och praxis som representerar och valideras utifrån direkt feedback från användaren och individen, än vad ledningen tidigare har antagit att organisationen behöver.

Kan vi i och med detta ställa högre krav på hälsa och välmående inom våra företag, utan att engagera individen? Hur kan vi bättre förstå värdet av välmående individer inom organisationen, om vi inte skapar en ökad transparens och delaktighet i vår gemensamma vision och strategisk målbild?

Och å andra sidan, kan jag som individ förvänta mig ett ökat värde kring hälsa och välmående för min egen del, utan att engagera mig eller ta ett eget ansvar?

Jag anser att ansvaret till vår egen individuella hälsa och välmående ligger med stort ansvar hos oss själva som individer. Men när det kommer till företag och organisationers välmående så blir frågan lite mer av en samhällsfråga. Det som är viktigt att vi, som individer, tar till oss är att vi själva behöver besluta oss för hur vi vill ha vår hälsa och välmående. Vi kan helt enkelt inte bara sitta och titta på för att må bra, vi behöver själva bestämma oss för att skapa en förändring. Bästa sättet är att delta och bidra med feedback, för att få till ytterligare förbättringar inom området. På samma sätt kommer vi må bättre när vi accepterar de förändringar som ex våra arbetsgivare, i form av företag/organisationer, behöver göra för att fungera hållbart och vara välmående som företag/organisation på långsikt.

Att hälsa, välmående och hållbarhet på individuell nivå hänger ihop med företag/organisationsutveckling, är för mig tydlig. Ansvaret fördelas dock mellan organisation och individ, där HR är navet. Hur ser du på frågan? Bär HR hela ansvaret?

//JanCan001, Jannica Wahlund

p.s Du vet väl om att JanCan erbjuder ett hälsoprogram om 3-6-9-12 månader, med inslag av välmående och hållbarhet för såväl företag/organisation som individ. Hör av dig om du vill veta mer kring detta; Jannica@jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: