Vad blir viktigt i att arbeta med förändring under omställning?

Det finns ett stort värde med att driva förändring inom företag i syfte att uppnå högre flexibilitet utifrån dagens utvecklingsbehov. Frågan vi kopplar till detta är – behöver vi arbeta agilt för att lyckas möta nya behov?


Ja – jag anser nog det. Och den enkla förklaringen är att vi med Lean-Agile metoder arbetar med ständiga förbättringar internt i balans med den utvecklingen av tjänster/produkter som vi identifierat som värde i vår affärserbjudanden. Exempelvis genom att decentralisera beslutsfattandet till där informationen finns, så blir vi snabbare i vår förändring och anpassning samtidigt som vi bryter ner det silostänk som vi idag ofta har som hinder inom våra traditionellt satta organisationsstrukturer. Vad medför det då för behov inom vårt ledarskap?


Idag pratar vi om behovet av att arbeta med ständiga förbättringar men vi hamnar i ett sorts vakuum. Förbättringsidéer väntar på att få komma tillrätta. Inte sällan avvaktar verksamheten på att arbetstempot ska lugna ner sig. Det lugnar sällan ner sig, det finns ingen bättre tid att jobba med ständiga förbättringar än just idag. Vi behöver helt enkelt ändra vårt mindset och arbetssätt för att lyckas med att skapa en mer hållbar och flexibel verksamhet och organisation, inom företaget.


Styrkor och svagheter i en verksamhets förmågor finns till stor del i organisationen, däribland ledarskapet och medarbetarna. Rätt tillämpning av ständiga förbättringar med hjälp av beprövade Lean-Agile metoder är utmärkta koncept för att engagera och stärka medarbetare och därigenom verksamheten.


Som aktiv ledare ligger värdet i att få organisation och individ att samarbeta. Att vara aktiv ledare innebär att stötta och leda individer, få dem att utnyttja sin fulla potential och möjligen utveckla/upptäcka nya förmågor inom verksamheten. Något som oftast misstolkas i praktiken, enligt mig. Min upplevelse är att många ledare tar på sig aktiv operativ roll som gör att medarbetare blir passiva. Konsekvensen av det blir att utveckling stannar av och frustration växer i organisationen. Känner du igen detta? Håller du med?


Resan med ständiga förbättringar är en läroprocess som förfinas och utvecklas över tiden. Några utgångspunkter jag brukar arbeta med, som även blir kritiska framgångsfaktorer för arbetet, är;


Strategibaserat – portfoliostyrning som omfamnar värdeströmmar, speglar värdeskapandet och vad som särskiljer det


Aktivt ledarskap – engagemang är bra, lägg till decentralisering av beslut och det blir bättre


Crossfunktionella team – Självorganiserande team främjar verklig affärsflexibilitet


Vilka faktorer anser du är viktiga i att arbeta med förändring under omställning?


// JanCan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d