Ett framgångsrikt team bygger på tillit

”Tillit innebär att vi vågar tro på det vi med säkerhet inte vet något om”

Tillit är en palindrom. Ordet blir det samma framlänges som baklänges. Om vi vill skapa tillit måste vi också ge tillit. Vi behöver släppa taget och ge ansvar. Vi behöver börja lita på andra men också på att saker och ting kommer att ordna sig till det bästa. Trots att vi inte har kontroll. Att lita på är inte det samma som att veta säkert. Att lita på innebär att vi tror. Trots att du inte vet.

Tillitens roll i förändring är enligt mig A & O för att lyckas med arbetet och har varit direkt avgörande i de arbeten och uppdrag jag genomfört. Genom de erfarenheter som jag har samlat kring att utveckla och skapa tillit så handlar det om förmågan att leda med förmågan att;

  • Vara närvarande
  • Vara pålitlig
  • Agera transparant
  • Agera konsekvent
  • Lita på personer/medarbetare och deras individuella kompetens

Mina direkta erfarenheter utifrån genomförda projekt och förändringsarbeten är att bygga stabila förändringsteam där den kollektiva kompetensen gör att teamet utvecklas och driver den utveckling som är identifierad. För att kunna bygga team som frodas i ständig förändring krävs en stabil grund av tillit, så att medarbetare känner sig trygga att bidra till förändring. Den kräver ett starkt tydligt kommunicerat uppdrag, samt värderingar som inte bara sägs utan som ageras efter. Och den kräver en öppen, transparent och modig kommunikation.

Under ett av mina senare uppdrag där resultatet av att etablera ett team kring initiala utvecklings behovet, blev till att samlad kompetens, förmåga och vilja drev utveckling och glädje tvärfunktionellt inom organisationen.

Det vi gjorde var att

  • identifierade vilken kadens/takt vi som team kunde hålla med arbetet
  • identifierade och fångade behov ”längs vägen” för att snabbare hantera dessa och därmed undanröja/minimera risker
  • kommunicerade direkt och snabbare med flera målgrupper inom organisationen
  • strävade efter att uppnå förändrat beteende inom arbetssättet inom organisationen

Det var inte på en given signal allt föll på plats. Vi tog steg för steg tillsammans med olika aktiviteter för att inom teamet bygga upp gemenskap och respekt. På detta vis skapades även tillit till att arbetet som identifierades blev utfört utifrån förväntan och kommunicerat.

Som td lagspelare så blev igenkänningsfaktorn hög med att tillhöra ett framgångsrikt team. Upplevelsen och värdet utav detta hänger såklart ihop med den psykosociala tryggheten som även behöver tas till hänsyn för att verka hållbart och långsiktigt inom en organisation. Och det är ett annat ämne som jag säkerligen kommer skriva mer om längre fram.

Gillar du mitt inlägg och/eller vill kommentera eller ställa frågor så använda kommentarsfältet nedan. Jag tar del och återkopplar gärna i dialog.

Ha en bra vecka /Jannica

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d