Reaktioner på förändring

” Change has a bad reputation in our society. But it is not all bad – not by any means. In fact, change is necessary in life – to keep us moving… to keep us growing… to keep us interested… Imagine life without change. It would be static… boring… dull.” (Dr. Dennis O’Grady)

Det finns ett flertal olika reaktioner som kan ske och sker inom förändringsarbete.

Detta finns sammanfattat inom ”förändringskurvan” och presenteras med flera olika steg och reaktioner. Kurvan presenterar och visualiserar olika steg och faser som vi människor genomgår under förändring, och har för mig varit (är) värdefullt att ha med som verktyg i mitt arbete för att förbereda olika steg i förändringsprocessen och arbetet framåt. Det är ju inte så att kurvan följer exakta steg utan snarar att det ter sig oerhört olika inom och mellan grupper samt individer.

Den mest kritiska fasen i förändringskurvan är motståndsfasen där vi ofta möter ilska och oro. Och precis som det man brukar uttrycka med att ”hat leder till kärlek mellan barn”, så finns engagemang väldigt när ilska och oro inom motståndsfasen. Precis som det tas upp i ”Förändringshandboken” (Kelly Odell) så är min erfarenhet just det att ledare (chefer) ofta gömmer sig i denna fas. I den fas då ledarskapet verkligen är som mest efterfrågat. Att jobba aktivt med förändring och utveckling görs verkligen synligt i denna fas och är, enligt mig bland det roligaste med förändringsarbete. Att få människor att släpa sin ilska och oro för att ta till sig av förändringsbehovet och skapa engagemang och utveckling av sig själv. När man lyckas med detta så brukar många säga att det finns inga hinder. Men sanningen är trotts allt att det kvarstår nog en del, men att framtiden ser betydligt lättare ut.

Den tråkiga sidan med just denna fas är att konsekvensen kan bli allvarlig för individen. En av de starkaste reaktionerna på förändring är ”stress”. Stress är en stark reaktion som bör tas på allvar för att undvika direkta hälsorisker. Stress utspelar sig på olika sätt men kan kort sammanfattas med att när en person har hög nivå av negativ stress så undviker hen kontakt och förlorar alla ansiktsuttryck. – Personen saknar energi, är ofokuserad, gråter lätt eller blir lätt tårögd. Personen ler men verkar trött eller utmattad. Det finns givetvis en mängd andra reaktioner som är vanliga vid förändring. Men jag vill lyfta denna som en av de viktigare negativa reaktionerna på förändring som bör beaktas, då det kan ge sådana oerhörda konsekvenser.

Min egen erfarenhet av negativ stress är i samband med en större personlig förändring som uppstod i slutet av min idrottskarriär. När jag valde att abrupt avsluta min aktiva idrottskarriär i och med en misslyckad målsättning. Det hela resulterade i att jag tappade min självbild (vem blev jag utan idrotten?). Detta är en historia i sig men också en erfarenhet som jag använder i mitt arbete som förändringsledare och förändringsagent, för att undvika negativ stress som en reaktion på förändring.

Vilka reaktioner har du mött och möter du vid förändring? Känner du igen kopplingen mellan ilska, oro och engagemang. Kanske behöver du stöd och hjälp i dessa sammanhang, tveka inte att höra av dig om du behöver stöd/råd.

//JanCan001, Jannica Wahlund, jancan.se #måbragörbättre

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d