Förutsättningar för ändrat beteende

”Barn gör inte som vi vuxna säger, barn gör som vi vuxna gör”

Inom förändringsarbete är kommunikationen en viktig del. Oavsett om det handlar om att förändringen sker inom organisation/verksamhet eller hos individ så handlar det i slutändan om att få med sig människorna. Självklart blir kommunikationen större och troligen mer komplex när det rör sig om fler grupper och individer, men kommunikationen behöver vara planerad och väl genomtänkt även vid förändring för enskild individ. Kommunikation och uppföljning är viktiga faktorer för att kunna påvisa resultat av förändring.

Fast de facto så är det INTE summan av kommunikationsaktiviteter som driver beteende förändringen i sig.

Människor gillar generellt inte sticka ut ur mängden, utan snarare följa den som leder. Det är därför viktigt att i tidigt skede förstå vad som sätter normen i den kultur och beteende som finns inom exempelvis en organisation. När vi vet det, så kan vi börja påverka det som skapar det beteende vi önskar sätta. Kan vi i identifiera en eller flera förebilder inom organisationen (ex chef och ledare. Ledarteam, ambassadörer, mfl) och börja med beteende förändringen hos dessa, så kommer det bli lättare att få fler att följa det nya beteendemönstret.

Att sedan koppla detta till att det är chefens ansvar att motivera till förändring tycker jag, precis som det även står i ”Förändringshandboken” (Kelly Odell), att vi löper en större risk för misslyckande än att vi ökar chansen till individens inre motivation.

Att vara chef och ledare idag handlar om att coacha och leda individer och medarbetare genom förändring och utveckling samtidigt som verksamheten ska leverera det som förväntas av den. Detta kan vara både svårt och utmanande för många utav oss, så därför något vi behöver hämta stöd för.

Genom att använda mig av coachning som verktyg där de tre grundstenarna till motivation (”Färdighet”- ”Självbestämmande” – Tillhörighet”) finns som grund och styrmedel i samtal med grupper och individer, så är mina erfarenheter mycket goda till att ta de steg som har behövts i att förändra beteende. Genom att arbeta med coachning har den enskilde individen kunnat omvandla tidigare beteende genom exempelvis reflektionsövningar, till nytt beteende. Det bör tilläggas att coachning kräver tid och insats, vilket inte alltid finns avsatt till för en hel organisation. Men genom att som förändringsagent/ledare agera med ett coachande förhållningssätt så har även det speglat av sig på ett positivt sätt på ledning och chefsnivåer. Att arbeta med coachning som ett verktyg för att utveckla organisation och individ, driver lärdom kring självledarskap som blir allt viktigare i dagens förändringstakt.

Behöver du stöd i din roll som ledare – tveka inte att höra av dig. Jag bokar gärna upp ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte för att diskutera de behov som du har inom din organisation.

//JanCan001, Jannica Wahlund, www.jancan.se, #måbragörbättre

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d