Sätt medarbetarens värde i relation för att driva ökad attraktion till ditt företag

När vi är medvetna om vår föränderliga omvärld och hur den påverkar oss, samt har en klar intention – vilja – för att vi ska kunna skapa en tillvaro i balans, så behöver vi kunna hantera våra relationer för att nå framgång.

IMG_0086
Framgångsrika relationer mellan medarbetare inom en organisation – bygger ofta framgångsrik företagskultur

Ett företag eller organisation är beroende av sina relationer. Relationer ses ofta vara kopplade till kunder, patienter, klienter, medborgare eller vilka som vår verksamhet nu finns till för, fast vi behöver även komma ihåg våra relationer inom vår egna organisation

Inom företagen och organisationer finns det relationer med medarbetare, vilka kan benämnas som kulturbärare. Kulturbärare är nödvändiga för att produktionen skall fungera. Det innebär att medarbetaren är inte bara viktiga för att verksamheten skall fungera, utan medarbetarna är den viktigaste resursen för att hela produktionen fungerar.

I privatägda verksamheter är relationer med ägarna olika uttalad men inte minst viktig. Vilka är ägarnas förväntningar på relationen? I ett affärsdrivande företag kan det handla om pengar, prestige och utveckling. Men det kan även finnas andra värden som viljan att förbättra världen, samhället eller situationen för människan som lever i det. Hur arbetar vi med att få kulturbärarna inom organisationen att arbeta för de gemensamma värdena?

Vår framgång hänger samman med vår förmåga att hantera de viktigaste relationerna inom organisationen och för verksamheten, dvs medarbetaren. När människan uppskattas inom en relation, så lyfter denne även fram mycket av det goda som denne upplever. Detta är därför en viktig del av att skapa attraktion till det gemensamma företag. Att arbeta med sin attraktion kan anses naturligt för många, men fler därtill anser fortfarande att det är en “HR” fråga, vilket jag anser faller då vi alla är sk kulturbärare inom organisationen.

Väcker vi fel förväntningar kommer vi hamna fel, liksom vi gör om vi skapar orimliga förväntningar hos oss själva på vad som ska ur en relation. Detta förhållande är det samma för den äkta mannen eller hustrun som för läkaren, försäljningschefen eller VD:n.

För att kunna skapa och utveckla relationer är det avgörande att vi vet vilka förväntningar är från våra kunder, våra medarbetare, våra affärspartners, våra leverantörer, våra barn, våra vänner etc. och vi behöver kunna skapa en bra balans mellan vad om förväntas och vad vi kan uppfylla. Vi behöver kunna separera VAD och HUR i vårt mänskliga beteende.

Behovet av att kunna hantera relationer kräver att vi kan undersöka, lyssna och förstå vad som händer och pågår. Här duger inga standardlösningar utan här gäller stora öron, hjärna, hjärta och vilja att utvecklas. Det leder oss till att ta steget till att tänka ”Utifrån och In”, Sätt kunden i fokus osv….

Men kommer vi att lyckas om vi enbart har perspektivet ”Utifrån och In” eller behöver vi ha med oss perspektivet ”Inifrån och ut” – för att skapa balans?

Vilket synsätt har du kring att sätta medarbetarens värde i relation för att driva ökad attraktion till ditt företag?  Kommentera gärna nedan.

//JanCan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d