PMO och SMO

Att få till ett bra arbetssätt kopplat till löpande förbättringsinitiativ, är en fråga som ”trendat” under senaste åren och kommer fortsätta ”trenda” över tid, många arbetar hårt med att få till arbetssätt och organisation kring det.

Inför hösten 2021 kommer vi förhoppningsvis få uppleva en hel del positiva förändringar kring vår arbetsmiljö och arbetsvardag, fast det kommer även fortsätta sätta våra organisationer på prov för att hantera tillfälliga ansträngningar och löpande förbättringsinitiativ inom gemensam verksamhet.

Den fråga som jag ser växer och kommer växa sig allt starkare under hösten är vikten av att få PMO och SMO att fungera tillsammans.

Vad är den direkta skillnaden?

Skillnaden mellan ett PMO och SMO är vad dess enskilda uppgift och ansvar är kopplat till det sammanhang de sätts i för att samordna. Bägge med styrning och ledning mot gemensam värde och mål.

PMO samordnar projekt – tillfälliga ansträngningar för att uppnå ett specifikt resultat. SMO: er samordnar kontinuerliga aktiviteter för att hantera tjänsternas hela livscykel.

På grund av skillnaden i omfattning kommer vart och ett av dessa begrepp sannolikt att ha en struktur baserad på sin egen uppsättning av disciplinspecifika branschstandarder och bästa praxis.

PMO: er överensstämmer ofta med bästa praxis från Project Management Institute (PMI) medan de flesta SMO: er använder standarder, såsom ITIL och Lean IT.

Konkret kan det beskrivas med att ett väl fungerande PMO är bättre rustat för att hantera och samordna leveransprojekt medan SMO är bättre rustat för att hantera de aktiviteter som hjälper en organisation att använda de operativa resurser (processer och verktyg) som genererar affärsvärde. Genom att sammankoppla dessa två funktioner kan en organisation genomföra mer kontinuerliga förbättrings initiativ som resulterar i tjänster med högre kvalité för slutanvändare och kund.

Hur väl vi kommer lyckas med att samordna dessa bägge viktiga funktioner, handlar om att se till verksamhetens organisation som helhet och inte i silos. Ett viktigt fokus som ligger framför allt inom management att bryta det enskilda silostänket.

Idag är det många organisationer som kan bekräfta att det finns betydande fördelar med att ha både ett PMO och SMO som arbetar nära varandra. Och jag ser fram emot att få se fler organisationer och verksamheter att växa och skapa mervärde genom at lyckas med sin förändring och utvecklingsresa framöver.

Vilka skillnader ser du på PMO och SMO? Vad ser du behövs för PMO och SMO att fungera tillsammans? Behöver du råd eller stöd inom de utmaningar du ser framför dig – hör av dig så tar vi upp en dialog.

//Jannica Wahlund, Jannica@jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d