Hur ser avtrycken ut i Corona pandemins spår inom företag och organisation ?

Sällan har arbetslivet förändrats så mycket på så kort tid som nu. Många upptäcker såväl utmaningar som fördelar med nya arbetssätt, med potential för en förändrad syn på hur vi leder och organiserar arbete i många branscher.

Att olika organisationer har olika kulturer är ingen nyhet, inte heller att kultur också beror på bransch. Men vad är det som får olika organisationskulturer att vara framgångsrika i att prestera, innovera och attrahera?

När vi möts regelbundet på distans, via digitala möten. Förväntas var och en ta ansvar för att sköta sina åtaganden och leverera enligt plan. Ledarskap och kollegialt samarbete sker på distans med helt andra möjligheter till spontana möten och plötsliga idéutbyten. Begreppet ”aktivitetsbaserade arbetssätt” (ABW, acitivity based working) som varit uppmärksammat det senaste decennier får nya konsekvenser. Hur ska man hantera detta och vad innebär det för företag och organisationer på lång sikt? Vill vi behålla de nya arbetssätten eller vill vi snarast återvända till det gamla – om det ens är möjligt?

Många ledare och organisationer saknar tydliga modeller för att navigera i balansen mellan tillvarons ”fasta och beständiga” villkor och dess mer ”rörliga och föränderliga” aspekter. Beslutsfattandet blir lätt antingen för stolpigt och byråkratiskt eller för löst och osammanhängande.

Och vad mer behöver vi lägga fokus på för att hantera återgången till våra arbetsplatser och annan form av ”efterbörd” av Corona pandemin? Det står helt klart i att oavsett vart vi befinner oss eller ser på situationen så kommer vi behöva lära oss av varandra och acceptera våra olikheter (vilket i sig gör oss alla unika) för att kunna hantera framtiden.

Min gissning är att under hösten kommer du, om du inte redan har, att bli introducerad till ramverket Cynefin, ett alltmer uppmärksammat och välbeprövat verktyg för att stödja det praktiska beslutsfattandet i alla typer av organisationer. Cynefin handlar om att definiera verkligheten utifrån fem beslutsdomäner. Ett verktyg som under våren blev mer och mer känt inom olika företag och organisationer.

Jag har haft en lång och skön sommar, kunnat unna mig att zooma ut och ta ledigt från olika uppdrag och aktiviteter. Det har samtidigt gjort att jag har haft mer tid i att landa i olika frågeställningar som är och blir högst aktuella inom kort. Nedan ser du de frågeställningar jag kommer att lägga fokus på och arbeta mer med via så väl stöd och rådgivningssamtal, uppdragsbaserade initiativ och i textform.

Vad händer efter Corona och vad blir pandemins största avtryck?

Nya villkor för arbetslivet: aktivitetsbaserat arbete på riktigt med inslag av hållbar hälsoplan för företaget

Att leda och fatta beslut i en komplex och föränderlig tid

Vill du höra mer kring detta och ta del av fortsatt resonemang kring dessa frågeställningar följ mig gärna här på min blogg www.jancan.se.

//JanCan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d