Digital Transformation

Transition betyder en förändring från ett tillstånd till ett annat. En transformation innebär en omfattande, koordinerad förändring som får en fundamental påverkan på verksamhetens strategi, strukturer, styrsystem, kompetens och förmåga samt kultur. Och en förändring där utfallet är mycket svårbedömt.

Digitalisering och ”digital transformation” handlar om människor. Teknik, inte minst digital sådan, är och kommer alltid att vara ett stöd, ett verktyg, en pådrivare och en möjliggörare för oss människor. Varken mer eller mindre. 

Digitaltransformering

Jag har varit inne på ämnet förr och känner att det nog inte blir sista gången, nu heller. Det är helt enkelt ett område jag brinner för och ser många befinner sig eller står inför.

Min tro att vi inför hösten 2021 skulle komma få uppleva en hel del positiva förändringar kring vår arbetsmiljö och arbetsvardag kopplat till att vi idag (november 2021) föll ut precis som jag trodde genom att vi har tagit ett stort steg ”tillbaka” till att få mötas och umgås på våra ordinarie arbetsplatser. Samtidigt som vi även ser att ”pandemin” har tagit ett fast grepp om våra organisationer genom att sätt oss på prov med att hantera tillfälliga ansträngningar och löpande förbättringsinitiativ inom gemensam verksamhet, på ett tydligare strukturerat sätt.

Vad som händer runt omkring oss just nu är att utvecklingen som driver vad nya verktyg och möjliggörare kan göra går i sådan rask takt och med det öppnar upp möjligheter för oss som tidigare inte varit tänk- eller genomförbara (praktiskt eller ekonomiskt; tog för lång tid, blev för dyrt, var för svårt etc).

De föder i sin tur nya beteenden och möjligheter, och vi står plötsligt i ett landskap vi inte riktigt är vana vid eller riktigt förstår oss på – och med det inför en framtid som ter sig alltmer oförutsägbar. Men att bemöta denna ovana och glapp i förståelse med att krypa tillbaka in mot komfortzonen och applicera gamla lösningar på nya problem är inte rätt väg att gå.

Vi behöver i stället bemöta det på samma sätt som vanligt när vi inte förstår eller kan något tillräckligt bra; med lärande. Och vi måste ta steget tillbaka och inse att lärandet vi är ute efter måste ta avstamp där förståelsen verkligen glappar, med de det hela handlar om, beröra människor.

För ett företag innebär detta att framgångsreceptet på ett högre plan blir att ta sig an frågeställningarna;

  • Hur arbetar vi på bästa sätt för att göra arbetet så effektivt, meningsfullt och värdeskapande som möjligt?
  • Hur kan vi på bästa sätt skapa en relation till och upplevelse för våra kunder, nya som befintliga, som är meningsfull och skapar värde för dem?

När vi söker svaren på de frågorna behöver vi gräva så pass djupt att vi hittar och kan ta till oss och förstå grundläggande beteenden och behov. 

När vi har identifierat och börjat förstå dessa beteenden och behov i den miljö de tar sig i uttryck, och lyckats påbörja byggandet av en relation och ett samarbete på ett väldigt mänskligt plan – människa-till-människa – medarbetare emellan och med kunder, först då är det dags att börja tänka lösningar och teknik.

Utifrån de beteenden och beteendemönster vi identifierar i medarbetares professionella vardag och i våra kunders liv, kan vi förstå verkliga problem och behov mer på djupet och med det bättre kunna generera antaganden om möjliga framtidsscenarion på kortare och längre sikt att börja testa och lära ifrån.

Denna djupdykning finns det ingen väg runt, inte om vi vill kunna förstå och skapa verkligt värde för de människor som berörs, och med det mena allvar med vår strävan att nå uthållig framgång och bygga verklig och långsiktig konkurrenskraft.

När vi har förståelse för vad problem, behov och verkligt värde kan vara, har vi ett underlag för att kunna skapa det stöd, de verktyg och med det de arbetssätt och kundupplevelser som verkligen kan fungera framgångsrikt (och i längden).

När dessa förmågor (arbetssätt, relation med kund och vad detta resulterar i för skapandet av värde/upplevelser till kund) fått mogna fram tillsammans och så småningom blivit till styrkor och avgörande konkurrensfördelar, kommer vi naturligt att ha landat i ett ifrågasättande av befintlig(a) och utforskande av nya affärsmodeller och arbetssätt på vägen. Annars har vi antagligen inte kommit så långt i vår digitala mognad som vi trodde.

Hur snabbt och effektivt vi kan nyttja dessa förmågor kommer att bli helt avgörande framöver. Hur snart beror lite på vilken ”bransch” man verkar inom. Men det kommer att beröra ALLA. Förr snarare än senare. Så inta rätt perspektiv när ni tittar på hur, vad, när och varför digitaliseringen kommer att beröra er.

Vilket “direkt” ansvar lägger vi på den interna ”IT-avdelningen” när det kommer till digital transformering? Och är det rätt?

Det vanligaste misstaget som ses göras är att detta enbart berör och därför bara hanteras isolerat av befintlig eller nystartad ”IT avdelning”. Detta är en avgörande överlevnads- och därmed strategisk fråga för hela företaget, och måste hanteras aktivt av hela ledningsgruppen. Och i någon mån involvera varje enskild medarbetare.

Den fråga som jag ser fortsatt växer och kommer växa sig allt starkare under 2022 är vikten av att få till ett bra arbetssätt kopplat till löpande förbättringsinitiativ kopplat till gemensamma strategiska initiativ för verksamheten. Det är en fråga som ”trendat” under senaste åren och kommer fortsätta ”trenda” över tid, många arbetar hårt med att få till arbetssätt och organisation kring det

        Ett viktigt steg är att omfamna behovet är att skapa struktur kring det intern strategiska arbetet sett till hur företaget utvecklas i gemensam takt och i relation med sina kunder. Genom att definiera skillnader mellan de fyra nedan nämnda kategorierna så skapas en tydligare struktur och för enklar arbetssättet inom hela organisationen

  1. Affärsprojekt, direkt värdeskapande (för din kund) arbete.
  2. Förbättringsarbete. Sådant som gör att du kan leverera #1 bättre.
  3. Underhållsarbete. Sådant som behövs för att få den existerande ”maskinen” att fortsätta snurra.
  4. Oplanerat arbete. Sådant som kommer in ”från sidan” och hindrar dig från att genomföra något av ovanstående. Den här sortens arbete är oerhört stressande och hindrar dig från att nå dina mål.

Om man inte hittar en bra balans mellan 1-3 kommer man ganska snart drunkna i #4. Digitaliseringen innebär massor av möjligheter att arbeta på #2 så att man göra #1 bättre – och slippa #4.

Det kräver dock att man ständigt ifrågasätter hur man arbetar och avsätter tid och resurser för att förbättra själva systemet som skapar värde för ens kunder. Ett bra sätt att börja är försöka hålla koll på hur stor andel av ens arbete som hamnar i respektive arbetskategori. Börja redan idag!

Digitalisering handlar om människan. Att vi robotifierar, automatiserar och på annat sätt ”digitaliserar” delar av verksamheten i företag och samhälle är fantastiska möjliggörare för oss på vägen mot att göra företag och samhälle mänskligare.  

Detta är digitaliseringen och den digitala transformationen och mognad vi behöver gå igenom, för mig.

Vad är den för dig?

//Jancan001, Jannica Wahlund, @jancan001

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: