Framgångsrikt förändringsarbete behöver hitta sin “kaffemaskin”

Jag var nog inte den enda som tog ett djupt andetag när vi återigen fick besked om restriktioner pga Coronas fortsatta spridning. Vi behöver ta till oss av det “nya” och lära oss leva och hantera utifrån de nya förutsättningarna.

Min tanke gick till frågan hur förbereda vi är på att hantera de erfarenheter vi samlat kring hybrid arbetsmiljö och det behov av starkt förändringsledarskap som har skapats under senaste 2-3åren.

Den hybrida arbetsplatsen är en förändring som påverkar alla på arbetsplatsen, även de som har och kommer att återkomma till kontoret på heltid.

För en framgångsrik förändringsresa rekommenderas tidiga behovsanalyser och förstudier samt omfattande involvering av medarbetare.

Och hur du involverar dina medarbetare i förändringar på effektiva sätt, finns det många olika svar på. Här nedan ger jag dig mina tips för lyckas med framgångsrikt förändringsarbete på den nya hybrida arbetsplatsen;

Hitta en ny kaffemaskin

Överallt läser vi att det främst är våra kollegor och det sociala umgänget som vi saknar på kontoret; småpratet vid kaffemaskinen, de gemensamma luncherna eller spontanmötet i korridoren.

På våra hybrida arbetsplats behöver vi hitta olika sätt att ersätta kontorets sociala vattenhål med nya, hybrida sätt att träffas och småprata. Till exempel genom att:

– Skapa en chattkanal eller forum för icke arbetsrelaterad kommunikation, där ni delar med er av det vardagliga, roliga klipp eller bara pratar om livet. Att tänka på är vilket klimat som skapas genom olika dialoger/ämnen. Passa på att doppa ett engagemang kring exempelvis hälsofrågor genom att skapa och driva olika utmaningar. Utmaningar kan ske på fler sätt än att ”gå minst 10000 steg varje dag”, det finns massor av olika sätt att skapa engagemang inom olika frågor.

– Ha stående videomöten över längre perioder, där alla kan hoppa in och ut när de vill ha sällskap eller småprata om något. Lite som att sticka in huvudet i fikarummet och kolla om någon är där. Här krävs det så väl engagemang och tålamod för att nå fram. Visa fördelarna genom att skapa kontinuitet av variation i ämnen under möten. Uppmuntra till dialog.

– Digitala fikastunder i all ära, men det är sällan optimalt att försöka ersätta en aktivitet med en digital motsvarighet rakt av. Boka istället fler walk-and-talks för att mötas en och en eller digitala luncher med max 3-4 deltagare. De stora sammankomsterna, till exempel med hela avdelningen, gör sig faktiskt bättre när vi träffas fysiskt, men genom att variera olika mindre grupperingar kan ändå större grupper knytas samman på detta sätt. Våga tänka bredd och inte bara djup vid olika möten.

Att hitta en ny kaffemaskin är inte lätt, det handlar om engagemang, tydlighet och kommunikation. Vilket är viktiga egenskaper för en ledare.

Genom att prata ledarskap och belöna den typ av ledarskap -hos alla medarbetare- gör att ni värnar om ert företag, kultur och era kunder, vilket också kommer leda er till att snart ha hittat er nya kaffemaskin.


Lycka till!
// jancan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d