Vilken inverkan har “ledarskapets språk” på vår gemensamma prestationer?

Chefer gillar att uppnå mål mer än något annat. Men i ambitionen att nå mål tenderar de att ta genvägar. De vill hellre att medarbetare följer deras förslag och låter dem göra som de blir tillsagda. Men alltför ofta blir resultatet inte som cheferna vill ha det. Om chefer vill att de ska ha andra resultat nästa gång måste de börja göra saker annorlunda.

Det är dock inte den stora investeringen eller den djärva omstruktureringen som gör skillnaden, utan många små förändringar i beteende och kommunikation. Det är vad som förändrade resultatet på och inom alla de organisationer där vi ser och kan ta del av lyckade resultat på ledarskap.

Det som sker inom dessa organisationer är att, i stället för stora investeringar och omorganisationer, arbeta med kulturella förändringar. Förändringar för att alla inom organisationen organiseras för att fokusera på de gemensamma målen och glädjas av de gemensamma prestationerna.

För mig speglar detta väldigt mycket i hur framgångsrikt ledarskap inom idrotten inverkar i lag och individers sportsliga framgångar. För mig finns det få saker som kan jämföras med att få ta del och glädjas av de prestationer och framgångar som kan ses inom idrott, vilken glädje det ger till så många.

Bakom en framgångsrik idrottare står ofta en duktig ledare. En ledare som lärt sig konsten att lyssna och prata ledarskapets språk. Ledarskap handlar inte om att prata och peka på lösningar till olika problem, det handlar mer om att lyssna in och identifiera möjliga förmågor för att hantera situationen för att nå framgång. Genom att agera ledare föds nya förmågor inom organisationen och ledarskapet inom organisationen växer. Det är en del av de kulturella förändringar som behöver hanteras för att nå framgång.

Att våga visa upp och glädjas åt prestationer som sker inom en organisation eller ett lag tvingar oss att se till våra olikheter och vart vi verkligen befinner oss. Det tvingar oss till att se till vad som verkligen är en prestation i förhållande till ett förväntat resultat. Om det förväntade resultatet alltid mäts mot de övergripande företagets årliga mål utan sett organisationens förmågor och därigenom prata om (och lyfta fram) de prestationer som sker mer eller mindre dagligen inom företaget, så kommer vi ha svårt att finna en sann och unik glädje, som vi kan se inom idrotten.

Att tala ”ledarskapets språk” visar vilken inverkan kommunikation har på människor inom organisationer och lag. Under tidiga år utvecklade chefer sin förmåga att använda sina språkkunskaper för att uttrycka och kommunicera djupare i olika situationer. Chefer valde att gå utbildningar och kurser för att förstå och lösa problematik som senare byggdes organisationer kring att hantera. Kunskaper som redan tidigare fanns inom företaget men utan visdom kring hur de kunde och på bästa sätt skulle användas på mest framgångsrika sätt.

På samma sätt som jag gläds åt framgångsrikt ledarskap inom idrotten så gläds jag åt de förändringar som jag ser inom olika organisationers arbete med kulturella förändringar. Att nå framgång i förändring tar tid, det vet vi alla, och därför behöver vi även arbeta med dessa förmågor på längre sikt än bara över ett år. Vi behöver se på våra ledarskapsförmågor ur ett delvis individuellt perspektiv (vilka resurser har vi att tillgå) men också på ett långsiktigt perspektiv kopplat till hur får vi våra ledarskapsförmågor att växa?

Ta Handbollen som ett exempel. “Bengan Boys” är ett av Sveriges mest folkkära landslag genom alla tider. Laget visade och speglade en sällan skådad sammanhållning, till stor del tack vare sina framgångar så klart, men framför allt med anledning av det bakomliggande ledarskapet genom Bengt Johansson, där varje prestation lyftes fram och lades till grund för den gemensamma framgången. Det ledarskap som byggdes upp kring laget och satte kulturen inom bla handbollen handlar om att utveckla och skapa förmågor för att nå långsiktig framgång, samtidigt som att glädjas åt de prestationer som sker idag.

Idag, imorgon och även kommande år kommer vi arbeta för att lyckas och nå framgång inom våra organisationer. Jag tror att när vi använder våra ledarskapsförmågor på rätt sätt genom att skapa gemensamma mål och glädjas åt gemensamma prestationer, så kommer vi även ändra driva vår kulturella förändring inom organisationen.

211202 The women’s national team of Sweden poses for a group photo at a press meeting during the 2021 IHF Women’s World Championship on December 2, 2021 in Quesada. Photo: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN / kod LT / LT0223

Är du likt som jag intresserad och öppet nyfiken på att lära dig av andra framgångsrika ledare, genom att se och betrakta, så kan jag rekommendera dig att titta på kvällens handbollsmatch mellan Sverige och Norge i damernas VM Handboll. Här kommer du kunna se hur ledarskapet bakom laget genom Tomas Axner och Johanna Wiberg leder och stärker laget i medgång och motgång. Utan att veta hur det kommer att gå, så är jag helt säker på att vi kommer kunna se ex Carin Strömberg som lagkapten, Nathalie Hagman, Jamina Roberts, Anna Lagerquist, Linn Blohm, Jessica Ryde, ja alla i laget, i sina roller göra finna prestationer på plan, hur de vid efter varje prestation peppar och lyfter varandra för att ta nästa och nästa läget med samma framgång. Så för den ”nyfikne och intresserade” – titta på hur de tillsammans diskuterar och arbetar för att lösa olika situationer på plan och tillsammans gläds åt den gemensamma prestationen.

Är du inte lika intresserad av idrott och handboll som jag, så hoppas jag ändå att du ser den röda tråden i värdet av att arbeta med den gemensamma ledarskapsförmågan för att skapa framgång. Grunden för mig är att genom att ”lyssna in” kunna identifiera möjliga och nödvändiga förmågor för att hantera situationen i nuläget för att nå framgång på längre perspektiv

Vad ser du som ledarskapets viktigaste förmåga?

Kommer du se på matchen ikväll?

#ledarskap #svenskhandboll #förändringsledning #ledarskapsförmågor

Kommentera gärna nedan. Jag försöker besvara dina ev frågor så snart jag kan.

//Jancan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: