Leda grupp och Coacha individ – stort fokus i förändring

Vi lever i en konstant värld av förändring, där våra beteenden och behov analyseras och värdesätts i en allt högre grad. Kommer vi som individer kunna hålla fast i de grundläggande värderingar som vi har och är förändringen som pågår, något att vara orolig för?

Under senare år har frågor som berört framtiden och utveckling diskuterats och lyfts fram inom olika områden och mediala medel. Mångfalden av information som lyfts fram har belysts med viss oro utan att realisera vad förändringen egentligen kan komma innebära. Kanske för att vi faktiskt inte vet. 

Frågor styrs politiskt, givetvis utav omvärlden som händelser i form av utveckling i Sverige och andra länder, med inriktning på exempelvis globaliseringen och digitalisering. Politiker tillsammans med näringslivet diskuterar kring de uttalade globala mål för hållbar utveckling fram till år 2030, som alltfler företag och organisationer strävar efter. Ett tydligt tecken på att globala målen görs synliga inom näringslivet, kan vi hämta från olika galor, konferenser och idrotts event som genomförts under åren,

Inför 2020 låg fokus på Business Health, AI områdets inverkan i våra organisationer samt Klimat- och miljöfrågan, som i hög grad kopplas till vår livsstil.

Dessa är idag är minst lika mycket i fokus – då som nu. Hälsa och AI, Ledarskap och arbetsmiljö i ny hybrid tappning, och vilka ytterligare frågor kan vi dra kopplingar till verksamhet-, organisation- och ledarskapsutveckling genom dessa?

Under många år har frågor kopplat värdegrund och vision toppat företags agendor. Frågor som jag anser är ständigt aktuella, och vi börjar bli allt mer vana med att hantera och inkludera i vårt dagliga arbete. Men har vi blivit lite för slentrian i vår betraktelse av den grundläggande behoven när de kommer till att driva och leda förändring? Har vi tröttna på att skapa acceptans till alla individers individuella behov och värderingar på ett sådant sätt att vi upplevs som en bra och stark arbetsgivare där medarbetaren är synlig?

Jag menar att frågan kring ledarskap är och kommer alltid vara aktuell, framförallt när det kommer till att skapa acceptans till att leva i den omvärld vi lever med i dag. Ledarskapet ligger inte på en enskild person eller enskild grupp av individer, likt ett management team. Ledarskapet ligger hos oss alla en och var.

Och jag anser att de arbetsgivare som satsar på att stötta medarbetarens personliga utveckling genom att “leda grupp och coacha individ”, kommer växa, bli starka och attraktiva arbetsgivare. Coachning handlar om att låta individer se och ta sitt egna ledarskap, samtidigt som de hos en arbetsgivare sätts i ett sammanhang där det är företagets vision och strategi som definierar målet.

Vet du hur du leder grupp och coachar individ på bästa sätt? Vilken strategi har du i ditt ledarskap för att nå fram till dina medarbetare på mest optimalt sätt? Kanske är det just dessa frågor du brottas med just nu – i så fall kommentera gärna i kommentarsfälten nedan hur du upplever det och vilka erfarenheter du har inom förändringsarbete idag.

Ta även del at februari erbjudandet som presenteras via bifogad länk

//JanCan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: