”För mig är sambandet mellan organisation och individ lika viktigt, som att sambandet mellan fysiologi och mentalhälsa är grunden till vårt välmående.”

/JanCan001, Jannica Wahlund