Bli bättre på återhämtning och reflektion – genom hälsocoachning

Idag och i den värld vi lever ställs oerhörda krav på oss som individer att hantera stress och prestation; i skolan, på arbetet, inom familjen och i det sociala liv som vi lever.

Kraven ökar hela tiden och vi behöver hantera dessa på ett sätt som gör att vi bibehåller god hälsa och gott välmående. Men hur gör vi detta i den nutid av bakomliggande pandemi och snedvridna hälsostil där många blir alltmer stilla sittande och socialt distanserade samtidigt som yttre omständigheter och globala situationer påverkar vår sinnesnärvaro och mentala styrka, är en fråga som ofta lämnas obesvarad.

Återhämtning och reflektion tycks undan för undan ha försvunnit från vår vardag – Låt oss därför ändra på det!

För mig är reflektion och samtal viktiga verktyg för att hantera nuläget och samtidigt kunna hantera den vardagliga stressen som finns runt omkring oss.

Och kanske låter det självklart, men valet på att göra uppoffringar på oss själva för att må bra, kan ibland ställa oss i en obehag känsla. En lärdom som många kan bekräfta och bevittna är att förändring innebär att vi kommer behöva välja bort något för att välja till något.

Mina egna erfarenheter har handlat väldigt mycket om mitt inre motstånd till att lyssna på mig själv och mina egna behov. Det tog mig tid men framförallt acceptans till mitt egna behov av återhämtning och reflektion.

Våga släppa taget om sig själv för en stund

Självklarheten i förbättrat välmående kommer först efter att vi tagit ett par steg i vår förändring och det behöver ibland ta tid. Tid där vi behöver stöd och hjälp.

Det finns flera sätt att hantera en stressad situation. Behöver du råd, stöd eller mer aktiv hjälp så erbjuder jag olika alternativ till upplägg.

Kontakta mig genom att fylla i nedanstående formulär. Jag återkommer i regel inom 1 arbetsdag

//JanCan001, Jannica Wahlund

%d