Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner

Tilltron till sociala mediers inverkan i det nya sättet att lära blir allt starkare. Organisationer behöver därför sin beredskap och förnya sitt sätt att arbeta med att samla och använda kunskap. Behovet av att kunna leda i flera dimensioner blir av samma anledning kraftigare. Idag tar människor del av kunskaper och erfarenheter, samt delar medFortsätt läsa “Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner”

Knowledge Management värde idag

Det finns fler skäl än ett att diskutera och på allvar se över Knowledge Managment, som det ramverk det är, inom den egna organisationen. Undersökningar visar att effekter av Knowledge Management uppnår; Mer nöjda användare, ökad samverkan inom organisationen, effektivare projekt implementeringar som exempel. Men ändå blir Knowledge Management ifrågasatt från flera håll. Vilket värdeFortsätt läsa “Knowledge Management värde idag”

Stress bakom tangenterna, del 2

De ofrivilliga avbrotten under en normal arbetsdag skapar ofta stress och kan upplevas som hinder när vi befinner oss i vårt arbetsflöde. Vems tid och ”flöde” är viktigast i ett samarbete? Kan vi förbättra vår arbetssituation genom att prata om en kulturförändring? Det handlar om de ofrivilliga avbrotten som fyller en normal arbetsdag, det handlarFortsätt läsa “Stress bakom tangenterna, del 2”

Stress vid tangenterna

Lunchtid – matkön är lång, men ändå befriande på något sätt. Samtalen figurera kring andra ämnen än det som berör direkta arbetet. Grymt – Skönt! Plötsligt står personen där som säger; Ahh – där är du… såg du mitt mail, som jag skickade för en stund sedan? Är du beroende av mail på minutenskalan? DåFortsätt läsa “Stress vid tangenterna”

Vad är vinningen av ”Communitys Support”

Allt fler företag har insett värdet av att skapa Communitys i syfte att synas och finnas till på marknaden. Kan vi då förbättra service eller support genom Communitys likt som Facebook (FB), LinkedIN? Idag är det vanligt att företag använder sig av Self Service som stöd till sin service organisation*. Self Service ses bland annatFortsätt läsa “Vad är vinningen av ”Communitys Support””

Knowledge Transfer i verkligheten

Vid fråga om hur många som använder sig av knowledge transfer inom sina verksamheter, räcker normalt 6 av 10 personer upp handen. Vad beror det på och vad är det man svarar på. Jag skulle vilja citera IOKs Executive Director för Olympiska Spelen, Gilbert Felli; “Managing knowledge is at the core of our mission. CarefullyFortsätt läsa “Knowledge Transfer i verkligheten”

När kunskap blir en del av ostrukturerad data inom Knowledge Management

De flesta människor är överens om att kunskap och information är två skilda begrepp. Men är de också överens på de skillnader som skiljer de två begreppen? Hur särskiljs detta inom Knowledge Management? Min egen uppfattning är att information vanligen delas ut i en form av uppgifter uttryckta av siffror, ord, bilder, ljud och såFortsätt läsa “När kunskap blir en del av ostrukturerad data inom Knowledge Management”

Kunskap Struktur

Anta att du har två svarta lådor. Var och en har en ingång på ena sidan och utgång på den andra. Dessa lådor ger svar på dina frågor. Du ställer frågan och ut kommer svaret. Anta båda lådorna ger korrekta svar för alla möjliga frågeställningar. De gör inga misstag. Kan vi anse att lådorna ärFortsätt läsa “Kunskap Struktur”

Konsolidering av kunskaps databaser

Värdet av Knowledge Management och Self Service är att lätt kunna finna information och kunskap i syfte att underlätta för användaren. Gemensam policy för namnstandard lägger grunden för realisering av värdet. Ett arbete som inte bör underskattas i syfte att minska kunskapsgap inom företaget. En utav utmaningarna att etablera Knowledge Management och/eller Self Service ärFortsätt läsa “Konsolidering av kunskaps databaser”

Barriärer för effektiv kunskapshantering

En vanlig återkommande fråga när det gäller implementering av en självbetjäningstjänst som ex Self Service och Zero Level Support, är vilka risker som finns med detta.  Svaret på frågan är vilka hinder som föreligger inom företaget för att hantera kunskap (Knowledge Management) och stärka arbetet kring främjandet av kunskapsåtervinning. I ett antal studier som gårFortsätt läsa “Barriärer för effektiv kunskapshantering”

%d bloggare gillar detta: