ITSM roll och verktygstöd

Rollen som ITSM spelar handlar om att förenkla, stödja och hantera alla IT avdelningens tjänster och data för att skapa mervärde för hela verksamheten. Den grundläggande drivkraften bakom skapandet av ITSM-lösningar och plattformar är att stötta IT avdelningen i hantering av en omfattande mängd information och tillgångar. Ett flexibelt ITSM-verktyg hjälper dig även att digitaliseraFortsätt läsa “ITSM roll och verktygstöd”

PMO och SMO

Att få till ett bra arbetssätt kopplat till löpande förbättringsinitiativ, är en fråga som ”trendat” under senaste åren och kommer fortsätta ”trenda” över tid, många arbetar hårt med att få till arbetssätt och organisation kring det. Inför hösten 2021 kommer vi förhoppningsvis få uppleva en hel del positiva förändringar kring vår arbetsmiljö och arbetsvardag, fastFortsätt läsa “PMO och SMO”

Hur skapar man en engagerad styrgrupp?

När man som projektledare arbetar med ett projekt så har man inte bara sin projektgrupp att ta stöd från utan det finns flera andra grupper och intressenter som projektet kan få hjälp från inom organisationen. En styrgrupp är i de flesta fall nödvändig för ett projekts överlevnad. Man kan ofta se en styrgrupp även omFortsätt läsa “Hur skapar man en engagerad styrgrupp?”

Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner

Tilltron till sociala mediers inverkan i det nya sättet att lära blir allt starkare. Organisationer behöver därför sin beredskap och förnya sitt sätt att arbeta med att samla och använda kunskap. Behovet av att kunna leda i flera dimensioner blir av samma anledning kraftigare. Idag tar människor del av kunskaper och erfarenheter, samt delar medFortsätt läsa “Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner”

Att gå över ån för att hämta vatten – är ofta ett kostsamt resultat

Användbarheten är viktigt för att resultatet av gjorda investeringar vid införskaffning av nytt IT stöd, ska motsvarar de behov som finns inom verksamheten. Det är ingen ovanlig situation och allt fler ses ta denna lärdom på största allvar. I dag finns det ett stort glapp mellan it-bygget som sådant och personerna inom verksamheten. Att it-system behöver moderniseras, utvecklasFortsätt läsa “Att gå över ån för att hämta vatten – är ofta ett kostsamt resultat”

Knowledge Transfer i verkligheten

Vid fråga om hur många som använder sig av knowledge transfer inom sina verksamheter, räcker normalt 6 av 10 personer upp handen. Vad beror det på och vad är det man svarar på. Jag skulle vilja citera IOKs Executive Director för Olympiska Spelen, Gilbert Felli; “Managing knowledge is at the core of our mission. CarefullyFortsätt läsa “Knowledge Transfer i verkligheten”

Förändringsledning ur ett effektivitets- och strukturperspektiv

Förändring kan vara för många något som kittlar, känns utmanande och spännande. Medan andra tycker det är läskigt och skapar oro. Det är fullt naturligt och inget konstigt med det, eftersom vi drivs av våra egna och högst personliga värderingar. Hur skapas ett innovativt klimat där kreativitet och måluppfyllelse för framtidens möjligheter står i fokus?Fortsätt läsa “Förändringsledning ur ett effektivitets- och strukturperspektiv”

Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?

År 2025 är 75% av världens arbetskraft födda 1985 eller senare. Vet du vilket IT stöd ”Generation Y” vill ha? Tillsammans med vinnande “Best Practice“-metoder och unika kompetenser har företag och organisationer gjort ITs leverans enklare, smidigare och smartare, vad det gäller infrastruktur och processer. Idag erbjuder marknaden kompletta och standardiserade outsourcing tjänster för allaFortsätt läsa “Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?”

Hur hittar man fram till rätt förvaltningsmodell?

Vilken modell är den mest optimala? Finns det en modell som tar hand om alla frågor, på en gång? Vilka processer mallar och roller bör följas? Under de senaste årens fokusering på etablering av modeller och processer för att stabilisera företag och organisationers infrastruktur inkl leverans, parallellt med att utveckling av verksamhetsdrivna objekt som exFortsätt läsa “Hur hittar man fram till rätt förvaltningsmodell?”

%d