Knowledge Management värde idag

Det finns fler skäl än ett att diskutera och på allvar se över Knowledge Managment, som det ramverk det är, inom den egna organisationen. Undersökningar visar att effekter av Knowledge Management uppnår; Mer nöjda användare, ökad samverkan inom organisationen, effektivare projekt implementeringar som exempel. Men ändå blir Knowledge Management ifrågasatt från flera håll. Vilket värdeFortsätt läsa “Knowledge Management värde idag”

Stress bakom tangenterna, del 2

De ofrivilliga avbrotten under en normal arbetsdag skapar ofta stress och kan upplevas som hinder när vi befinner oss i vårt arbetsflöde. Vems tid och ”flöde” är viktigast i ett samarbete? Kan vi förbättra vår arbetssituation genom att prata om en kulturförändring? Det handlar om de ofrivilliga avbrotten som fyller en normal arbetsdag, det handlarFortsätt läsa “Stress bakom tangenterna, del 2”

Stress vid tangenterna

Lunchtid – matkön är lång, men ändå befriande på något sätt. Samtalen figurera kring andra ämnen än det som berör direkta arbetet. Grymt – Skönt! Plötsligt står personen där som säger; Ahh – där är du… såg du mitt mail, som jag skickade för en stund sedan? Är du beroende av mail på minutenskalan? DåFortsätt läsa “Stress vid tangenterna”

Knowledge Transfer i verkligheten

Vid fråga om hur många som använder sig av knowledge transfer inom sina verksamheter, räcker normalt 6 av 10 personer upp handen. Vad beror det på och vad är det man svarar på. Jag skulle vilja citera IOKs Executive Director för Olympiska Spelen, Gilbert Felli; “Managing knowledge is at the core of our mission. CarefullyFortsätt läsa “Knowledge Transfer i verkligheten”

Dagens verksamhetsutveckling ställer krav på närhet och tillgänglighet

Inom verksamhetsutveckling idag, är strategi och planering lika högt aktad som för tidigare år. Skillnaden är att idag är verksamheter betydligt mer medvetna om den höga hastighet som utvecklingen inom främst IT och Telekom rör sig med, vilket påverkar fokuseringen på verksamhetens utveckling. Idag kräver verksamheter tydlig marknadsstrategi och marknadsplan för att lyckas. Många inriktarFortsätt läsa “Dagens verksamhetsutveckling ställer krav på närhet och tillgänglighet”

När kunskap blir en del av ostrukturerad data inom Knowledge Management

De flesta människor är överens om att kunskap och information är två skilda begrepp. Men är de också överens på de skillnader som skiljer de två begreppen? Hur särskiljs detta inom Knowledge Management? Min egen uppfattning är att information vanligen delas ut i en form av uppgifter uttryckta av siffror, ord, bilder, ljud och såFortsätt läsa “När kunskap blir en del av ostrukturerad data inom Knowledge Management”

Kunskap Struktur

Anta att du har två svarta lådor. Var och en har en ingång på ena sidan och utgång på den andra. Dessa lådor ger svar på dina frågor. Du ställer frågan och ut kommer svaret. Anta båda lådorna ger korrekta svar för alla möjliga frågeställningar. De gör inga misstag. Kan vi anse att lådorna ärFortsätt läsa “Kunskap Struktur”

Knowledge Management processens huvudsteg – en självklarhet med högt fokus inom företag idag!

Vissa saker kan vi tycka är självklara i vårt sätt att ”vara” idag. Hur vi tar in information och lär oss av varandra är en sådana sak som är självklar för de flesta. Varför är då Knowledge Management en ”het potatis” för många företag idag? Många av oss är medvetna om de beprövade metoder och tekniker somFortsätt läsa “Knowledge Management processens huvudsteg – en självklarhet med högt fokus inom företag idag!”

%d