Bär HR hela ansvaret för ökad hälsa och bättre välmående på våra arbetsplatser?

Inom ramen för hälsa, välmående och hållbarhet och företagsverksamhet, finns en stark koppling till hur vi på olika företagsnivåer hanterar olika situationer som ex omställning inom organisationen. Utmaningen som ses i och med detta är det affärsmässiga behovet av att modernisera, digitalisera och leverera värde snabbt.  I olika dialoger med HR ledare över hela världenFortsätt läsa “Bär HR hela ansvaret för ökad hälsa och bättre välmående på våra arbetsplatser?”

Att leverera service handlar inte bara om strategi och koncept

Att arbeta inom en serviceorganisation med uppdrag och syfte att leverera bra service genom så optimal kostnadseffektiv leverans som möjligt, så diskuteras det ofta strategier, koncept, struktur och mål. Dessa faktorer ligger på en strategisk nivå, dvs långt över den operativa nivå som serviceleverans mot slutkund sker på. När vi börjar prata om faktorer somFortsätt läsa “Att leverera service handlar inte bara om strategi och koncept”

Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner

Tilltron till sociala mediers inverkan i det nya sättet att lära blir allt starkare. Organisationer behöver därför sin beredskap och förnya sitt sätt att arbeta med att samla och använda kunskap. Behovet av att kunna leda i flera dimensioner blir av samma anledning kraftigare. Idag tar människor del av kunskaper och erfarenheter, samt delar medFortsätt läsa “Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner”

Alla förändringar är inte förbättringar – men alla förbättringar innebär förändring

Förbättringar möjliggörs genom att vi använder kunskap. Därför kan förbättringar baseras på att vi bygger kunskap och använder den på lämpligt sätt. Vilka tre frågor ställer Du för att se om förändring leder till förbättring? Hur agerar Du för att få dina närmsta med dig i din förändring? När vi diskuterar förändringsarbete förutsätter vi oftastFortsätt läsa “Alla förändringar är inte förbättringar – men alla förbättringar innebär förändring”

Knowledge Management värde idag

Det finns fler skäl än ett att diskutera och på allvar se över Knowledge Managment, som det ramverk det är, inom den egna organisationen. Undersökningar visar att effekter av Knowledge Management uppnår; Mer nöjda användare, ökad samverkan inom organisationen, effektivare projekt implementeringar som exempel. Men ändå blir Knowledge Management ifrågasatt från flera håll. Vilket värdeFortsätt läsa “Knowledge Management värde idag”

Stress bakom tangenterna, del 2

De ofrivilliga avbrotten under en normal arbetsdag skapar ofta stress och kan upplevas som hinder när vi befinner oss i vårt arbetsflöde. Vems tid och ”flöde” är viktigast i ett samarbete? Kan vi förbättra vår arbetssituation genom att prata om en kulturförändring? Det handlar om de ofrivilliga avbrotten som fyller en normal arbetsdag, det handlarFortsätt läsa “Stress bakom tangenterna, del 2”

Stress vid tangenterna

Lunchtid – matkön är lång, men ändå befriande på något sätt. Samtalen figurera kring andra ämnen än det som berör direkta arbetet. Grymt – Skönt! Plötsligt står personen där som säger; Ahh – där är du… såg du mitt mail, som jag skickade för en stund sedan? Är du beroende av mail på minutenskalan? DåFortsätt läsa “Stress vid tangenterna”

Vad är vinningen av ”Communitys Support”

Allt fler företag har insett värdet av att skapa Communitys i syfte att synas och finnas till på marknaden. Kan vi då förbättra service eller support genom Communitys likt som Facebook (FB), LinkedIN? Idag är det vanligt att företag använder sig av Self Service som stöd till sin service organisation*. Self Service ses bland annatFortsätt läsa “Vad är vinningen av ”Communitys Support””

Knowledge Transfer i verkligheten

Vid fråga om hur många som använder sig av knowledge transfer inom sina verksamheter, räcker normalt 6 av 10 personer upp handen. Vad beror det på och vad är det man svarar på. Jag skulle vilja citera IOKs Executive Director för Olympiska Spelen, Gilbert Felli; “Managing knowledge is at the core of our mission. CarefullyFortsätt läsa “Knowledge Transfer i verkligheten”

Finns det beroende mellan KM och UX? Hur ser då detta ut?

Den tekniska utvecklingen inverkar i principer för UX. KM bygger på data och kunskap som utvecklas och delas. Tillsammans har de ett symbiotiskt förhållande. Under den senaste veckan har jag aktivt följt en dialog gällande KM och UX. Dessa bägge delar är av stort intresse från min sida och jag har därför svårt att undvikaFortsätt läsa “Finns det beroende mellan KM och UX? Hur ser då detta ut?”

%d bloggare gillar detta: