Varför är det så svårt med förändring

I min vardag pågår och existera hela tiden någon form av förändring. Jag jobbar med förändring och utveckling och jag själv förändras och utvecklas hela tiden. Vad är det då som är utmaningen, med förändring? Om vi vet om att vi behöver utvecklas och ta in en förändring, varför är det så svårt? Vi som … Fortsätt läsa Varför är det så svårt med förändring

Antar du dagens utmaning?

Dagens främsta utmaning för företag, när det kommer till att lyckas med verksamhets utveckling, handlar om att förena individ och organisations mål. Det handlar ytterst om hur företag bäst använder människors individuella potential i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Utveckling är en del av varje chefs och ledares vardag i att ansvara för framgången … Fortsätt läsa Antar du dagens utmaning?

Work Life Balance – en viktig del i vårt välmående, att ta eget ansvar för

Balans i livet. Så lätt att säga, och periodvis så utmanande att uppnå. Vi förväntas arbeta längre innan vi tar pension men utsätts för fler påfrestningar än någonsin tidigare vilket enligt Socialstyrelsen driver fler och fler in i sjukskrivning baserat på stress. Det finns många orsaker till att vi upplever stress, och dessa orsaker kan … Fortsätt läsa Work Life Balance – en viktig del i vårt välmående, att ta eget ansvar för

Hur viktiga är våra förmågor när vi diskuterar leveranskvalité?

Som leveransansvarig så är jag väldigt mån om kvalitén är hög i alla våra uppdrag. Värdet av det är givetvis att våra kunder ska vara nöjda med det resultat som vår leverans har skapat, att det finns en stark och god efterlevnad av vårt arbete och att effekter har uppnåtts utifrån de behov som setts. … Fortsätt läsa Hur viktiga är våra förmågor när vi diskuterar leveranskvalité?