Digital Transformation

Transition betyder en förändring från ett tillstånd till ett annat. En transformation innebär en omfattande, koordinerad förändring som får en fundamental påverkan på verksamhetens strategi, strukturer, styrsystem, kompetens och förmåga samt kultur. Och en förändring där utfallet är mycket svårbedömt. Digitalisering och ”digital transformation” handlar om människor. Teknik, inte minst digital sådan, är och kommer alltid att vara ett stöd, ett verktyg, enFortsätt läsa “Digital Transformation”

Hur ser avtrycken ut i Corona pandemins spår inom företag och organisation ?

Sällan har arbetslivet förändrats så mycket på så kort tid som nu. Många upptäcker såväl utmaningar som fördelar med nya arbetssätt, med potential för en förändrad syn på hur vi leder och organiserar arbete i många branscher. Att olika organisationer har olika kulturer är ingen nyhet, inte heller att kultur också beror på bransch. MenFortsätt läsa “Hur ser avtrycken ut i Corona pandemins spår inom företag och organisation ?”

ITSM roll och verktygstöd

Rollen som ITSM spelar handlar om att förenkla, stödja och hantera alla IT avdelningens tjänster och data för att skapa mervärde för hela verksamheten. Den grundläggande drivkraften bakom skapandet av ITSM-lösningar och plattformar är att stötta IT avdelningen i hantering av en omfattande mängd information och tillgångar. Ett flexibelt ITSM-verktyg hjälper dig även att digitaliseraFortsätt läsa “ITSM roll och verktygstöd”

PMO och SMO

Att få till ett bra arbetssätt kopplat till löpande förbättringsinitiativ, är en fråga som ”trendat” under senaste åren och kommer fortsätta ”trenda” över tid, många arbetar hårt med att få till arbetssätt och organisation kring det. Inför hösten 2021 kommer vi förhoppningsvis få uppleva en hel del positiva förändringar kring vår arbetsmiljö och arbetsvardag, fastFortsätt läsa “PMO och SMO”

Sätt medarbetarens värde i relation för att driva ökad attraktion till ditt företag

När vi är medvetna om vår föränderliga omvärld och hur den påverkar oss, samt har en klar intention – vilja – för att vi ska kunna skapa en tillvaro i balans, så behöver vi kunna hantera våra relationer för att nå framgång. Ett företag eller organisation är beroende av sina relationer. Relationer ses ofta varaFortsätt läsa “Sätt medarbetarens värde i relation för att driva ökad attraktion till ditt företag”

Hur skapar man en engagerad styrgrupp?

När man som projektledare arbetar med ett projekt så har man inte bara sin projektgrupp att ta stöd från utan det finns flera andra grupper och intressenter som projektet kan få hjälp från inom organisationen. En styrgrupp är i de flesta fall nödvändig för ett projekts överlevnad. Man kan ofta se en styrgrupp även omFortsätt läsa “Hur skapar man en engagerad styrgrupp?”

Reaktioner på förändring

” Change has a bad reputation in our society. But it is not all bad – not by any means. In fact, change is necessary in life – to keep us moving… to keep us growing… to keep us interested… Imagine life without change. It would be static… boring… dull.” (Dr. Dennis O’Grady) Det finnsFortsätt läsa “Reaktioner på förändring”

Framgångsrik förändringskommunikation

”Förändringskommunikation är planerad påverkan i syfte att få människor i en organisation att förstå och bidra till en förändring. Den planerade påverkan sker utifrån människors reaktioner på förändringen.” För det första står det planerad påverkan. Det betyder att en organisations förändringsledning, ofta en ledningsgrupp, vill påverka sina medarbetare på ett planerat sätt, dvs förändringsledningen reagerarFortsätt läsa “Framgångsrik förändringskommunikation”

Ett framgångsrikt team bygger på tillit

”Tillit innebär att vi vågar tro på det vi med säkerhet inte vet något om” Tillit är en palindrom. Ordet blir det samma framlänges som baklänges. Om vi vill skapa tillit måste vi också ge tillit. Vi behöver släppa taget och ge ansvar. Vi behöver börja lita på andra men också på att saker ochFortsätt läsa “Ett framgångsrikt team bygger på tillit”

Vad krävs för att lyckas med en förändring?

”Förändring handlar om beteende. Förändring måste anspela på individens vällust och vilja.” Till att börja med; Det finns två viktiga perspektiv som behöver tas in i arbetet med förändring, för att förstå och verkligen lyckas. Det är det strukturella som spelar an på processer, regler, verktyg, system etc, och det är även det mänskliga somFortsätt läsa “Vad krävs för att lyckas med en förändring?”

%d bloggare gillar detta: