Hur ser avtrycken ut i Corona pandemins spår inom företag och organisation ?

Sällan har arbetslivet förändrats så mycket på så kort tid som nu. Många upptäcker såväl utmaningar som fördelar med nya arbetssätt, med potential för en förändrad syn på hur vi leder och organiserar arbete i många branscher. Att olika organisationer har olika kulturer är ingen nyhet, inte heller att kultur också beror på bransch. MenFortsätt läsa “Hur ser avtrycken ut i Corona pandemins spår inom företag och organisation ?”

ITSM roll och verktygstöd

Rollen som ITSM spelar handlar om att förenkla, stödja och hantera alla IT avdelningens tjänster och data för att skapa mervärde för hela verksamheten. Den grundläggande drivkraften bakom skapandet av ITSM-lösningar och plattformar är att stötta IT avdelningen i hantering av en omfattande mängd information och tillgångar. Ett flexibelt ITSM-verktyg hjälper dig även att digitaliseraFortsätt läsa “ITSM roll och verktygstöd”

PMO och SMO

Att få till ett bra arbetssätt kopplat till löpande förbättringsinitiativ, är en fråga som ”trendat” under senaste åren och kommer fortsätta ”trenda” över tid, många arbetar hårt med att få till arbetssätt och organisation kring det. Inför hösten 2021 kommer vi förhoppningsvis få uppleva en hel del positiva förändringar kring vår arbetsmiljö och arbetsvardag, fastFortsätt läsa “PMO och SMO”

Sätt medarbetarens värde i relation för att driva ökad attraktion till ditt företag

När vi är medvetna om vår föränderliga omvärld och hur den påverkar oss, samt har en klar intention – vilja – för att vi ska kunna skapa en tillvaro i balans, så behöver vi kunna hantera våra relationer för att nå framgång. Ett företag eller organisation är beroende av sina relationer. Relationer ses ofta varaFortsätt läsa “Sätt medarbetarens värde i relation för att driva ökad attraktion till ditt företag”

Förutsättningar för ändrat beteende

”Barn gör inte som vi vuxna säger, barn gör som vi vuxna gör” Inom förändringsarbete är kommunikationen en viktig del. Oavsett om det handlar om att förändringen sker inom organisation/verksamhet eller hos individ så handlar det i slutändan om att få med sig människorna. Självklart blir kommunikationen större och troligen mer komplex när det rörFortsätt läsa “Förutsättningar för ändrat beteende”

Reaktioner på förändring

” Change has a bad reputation in our society. But it is not all bad – not by any means. In fact, change is necessary in life – to keep us moving… to keep us growing… to keep us interested… Imagine life without change. It would be static… boring… dull.” (Dr. Dennis O’Grady) Det finnsFortsätt läsa “Reaktioner på förändring”

Framgångsrik förändringskommunikation

”Förändringskommunikation är planerad påverkan i syfte att få människor i en organisation att förstå och bidra till en förändring. Den planerade påverkan sker utifrån människors reaktioner på förändringen.” För det första står det planerad påverkan. Det betyder att en organisations förändringsledning, ofta en ledningsgrupp, vill påverka sina medarbetare på ett planerat sätt, dvs förändringsledningen reagerarFortsätt läsa “Framgångsrik förändringskommunikation”

När den alternativa vardagen blir vår nya norm i vardagen

Pandemier och förändringar i samhället till trotts, så är antagligen jag en av de lyckligt lottade, som kan konstatera att den alternativa vardagen med jobb, hem och fritid som vi i början av året slängdes in i, går mot ett nytt vardagspussel att lägga. Och min starkaste känsla är att jag verkligen gillar det. SjälvklartFortsätt läsa “När den alternativa vardagen blir vår nya norm i vardagen”

Walk the Talk – för en hållbar vardag på jobbet och hemma

Det är lätt att fastna i sin ensamhet när övriga samhället befinner sig i någon form av kris/krisberedskap. Vi blir fler och fler som sitter hemma och arbetar, vilket innebär i sin tur ger känslan av att vi blir mer isolerade än tidigare. Samtidigt ökar användandet av olika digitala plattformar/verktyg/appar för att öka samhörigheten ochFortsätt läsa “Walk the Talk – för en hållbar vardag på jobbet och hemma”

Bär HR hela ansvaret för ökad hälsa och bättre välmående på våra arbetsplatser?

Inom ramen för hälsa, välmående och hållbarhet och företagsverksamhet, finns en stark koppling till hur vi på olika företagsnivåer hanterar olika situationer som ex omställning inom organisationen. Utmaningen som ses i och med detta är det affärsmässiga behovet av att modernisera, digitalisera och leverera värde snabbt.  I olika dialoger med HR ledare över hela världenFortsätt läsa “Bär HR hela ansvaret för ökad hälsa och bättre välmående på våra arbetsplatser?”

%d bloggare gillar detta: