Fungerar agile projektledning i en traditionell organisation?

Under senaste åren har jag kommit i kontakt med olika företag som fått mig att tänka. Företagen har haft en önskan om att jobba agilt i kombination med att driva förbättringsarbete inom olika områden – men har inte en tydlig plan för att börja anpassa sin verksamhet mot det nya arbetssättet. Samtliga företag har enFortsätt läsa “Fungerar agile projektledning i en traditionell organisation?”

Framgångsrikt förändringsarbete behöver hitta sin “kaffemaskin”

Jag var nog inte den enda som tog ett djupt andetag när vi återigen fick besked om restriktioner pga Coronas fortsatta spridning. Vi behöver ta till oss av det “nya” och lära oss leva och hantera utifrån de nya förutsättningarna. Min tanke gick till frågan hur förbereda vi är på att hantera de erfarenheter viFortsätt läsa “Framgångsrikt förändringsarbete behöver hitta sin “kaffemaskin””

Digital Transformation

Transition betyder en förändring från ett tillstånd till ett annat. En transformation innebär en omfattande, koordinerad förändring som får en fundamental påverkan på verksamhetens strategi, strukturer, styrsystem, kompetens och förmåga samt kultur. Och en förändring där utfallet är mycket svårbedömt. Digitalisering och ”digital transformation” handlar om människor. Teknik, inte minst digital sådan, är och kommer alltid att vara ett stöd, ett verktyg, enFortsätt läsa “Digital Transformation”

ITSM roll och verktygstöd

Rollen som ITSM spelar handlar om att förenkla, stödja och hantera alla IT avdelningens tjänster och data för att skapa mervärde för hela verksamheten. Den grundläggande drivkraften bakom skapandet av ITSM-lösningar och plattformar är att stötta IT avdelningen i hantering av en omfattande mängd information och tillgångar. Ett flexibelt ITSM-verktyg hjälper dig även att digitaliseraFortsätt läsa “ITSM roll och verktygstöd”

PMO och SMO

Att få till ett bra arbetssätt kopplat till löpande förbättringsinitiativ, är en fråga som ”trendat” under senaste åren och kommer fortsätta ”trenda” över tid, många arbetar hårt med att få till arbetssätt och organisation kring det. Inför hösten 2021 kommer vi förhoppningsvis få uppleva en hel del positiva förändringar kring vår arbetsmiljö och arbetsvardag, fastFortsätt läsa “PMO och SMO”

Hur skapar man en engagerad styrgrupp?

När man som projektledare arbetar med ett projekt så har man inte bara sin projektgrupp att ta stöd från utan det finns flera andra grupper och intressenter som projektet kan få hjälp från inom organisationen. En styrgrupp är i de flesta fall nödvändig för ett projekts överlevnad. Man kan ofta se en styrgrupp även omFortsätt läsa “Hur skapar man en engagerad styrgrupp?”

Reaktioner på förändring

” Change has a bad reputation in our society. But it is not all bad – not by any means. In fact, change is necessary in life – to keep us moving… to keep us growing… to keep us interested… Imagine life without change. It would be static… boring… dull.” (Dr. Dennis O’Grady) Det finnsFortsätt läsa “Reaktioner på förändring”

Ett framgångsrikt team bygger på tillit

”Tillit innebär att vi vågar tro på det vi med säkerhet inte vet något om” Tillit är en palindrom. Ordet blir det samma framlänges som baklänges. Om vi vill skapa tillit måste vi också ge tillit. Vi behöver släppa taget och ge ansvar. Vi behöver börja lita på andra men också på att saker ochFortsätt läsa “Ett framgångsrikt team bygger på tillit”

Vad krävs för att lyckas med en förändring?

”Förändring handlar om beteende. Förändring måste anspela på individens vällust och vilja.” Till att börja med; Det finns två viktiga perspektiv som behöver tas in i arbetet med förändring, för att förstå och verkligen lyckas. Det är det strukturella som spelar an på processer, regler, verktyg, system etc, och det är även det mänskliga somFortsätt läsa “Vad krävs för att lyckas med en förändring?”

Att leverera service handlar inte bara om strategi och koncept

Att arbeta inom en serviceorganisation med uppdrag och syfte att leverera bra service genom så optimal kostnadseffektiv leverans som möjligt, så diskuteras det ofta strategier, koncept, struktur och mål. Dessa faktorer ligger på en strategisk nivå, dvs långt över den operativa nivå som serviceleverans mot slutkund sker på. När vi börjar prata om faktorer somFortsätt läsa “Att leverera service handlar inte bara om strategi och koncept”

%d bloggare gillar detta: