ITSM roll och verktygstöd

Rollen som ITSM spelar handlar om att förenkla, stödja och hantera alla IT avdelningens tjänster och data för att skapa mervärde för hela verksamheten. Den grundläggande drivkraften bakom skapandet av ITSM-lösningar och plattformar är att stötta IT avdelningen i hantering av en omfattande mängd information och tillgångar. Ett flexibelt ITSM-verktyg hjälper dig även att digitaliseraFortsätt läsa “ITSM roll och verktygstöd”

Stress bakom tangenterna, del 2

De ofrivilliga avbrotten under en normal arbetsdag skapar ofta stress och kan upplevas som hinder när vi befinner oss i vårt arbetsflöde. Vems tid och ”flöde” är viktigast i ett samarbete? Kan vi förbättra vår arbetssituation genom att prata om en kulturförändring? Det handlar om de ofrivilliga avbrotten som fyller en normal arbetsdag, det handlarFortsätt läsa “Stress bakom tangenterna, del 2”

Vad är vinningen av ”Communitys Support”

Allt fler företag har insett värdet av att skapa Communitys i syfte att synas och finnas till på marknaden. Kan vi då förbättra service eller support genom Communitys likt som Facebook (FB), LinkedIN? Idag är det vanligt att företag använder sig av Self Service som stöd till sin service organisation*. Self Service ses bland annatFortsätt läsa “Vad är vinningen av ”Communitys Support””

Intuitivt användargränssnitt – är det ett värde ”vi” saknar?

När upplevelsen i kombination med tid, kopplas ihop med användarens uppfattningsförmåga uppstår ett värde. Det värdet finns hos användaren själv, och handlar om hur mycket tid som spenderas på att lära sig nya verktyg istället för att lösa sina problem.   Vid sökning på internet kan man läsa många rapporter om diverse system, program ochFortsätt läsa “Intuitivt användargränssnitt – är det ett värde ”vi” saknar?”

Finns det beroende mellan KM och UX? Hur ser då detta ut?

Den tekniska utvecklingen inverkar i principer för UX. KM bygger på data och kunskap som utvecklas och delas. Tillsammans har de ett symbiotiskt förhållande. Under den senaste veckan har jag aktivt följt en dialog gällande KM och UX. Dessa bägge delar är av stort intresse från min sida och jag har därför svårt att undvikaFortsätt läsa “Finns det beroende mellan KM och UX? Hur ser då detta ut?”

Trender under 2013 – Kundservice och användarsupport

2013 börjar nå sitt slut och mitt i all förberedelser för stundande helger samt i väntan på det nya 2014, så gör jag här en reflektion över de trenderna som är och varit inom Kundservice och användarsupport. Mina reflektioner utgår från de personliga ”spaningar” jag gjort i syfte att hålla mig à jour med nyheterFortsätt läsa “Trender under 2013 – Kundservice och användarsupport”

Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?

År 2025 är 75% av världens arbetskraft födda 1985 eller senare. Vet du vilket IT stöd ”Generation Y” vill ha? Tillsammans med vinnande “Best Practice“-metoder och unika kompetenser har företag och organisationer gjort ITs leverans enklare, smidigare och smartare, vad det gäller infrastruktur och processer. Idag erbjuder marknaden kompletta och standardiserade outsourcing tjänster för allaFortsätt läsa “Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?”

Hur hittar man fram till rätt förvaltningsmodell?

Vilken modell är den mest optimala? Finns det en modell som tar hand om alla frågor, på en gång? Vilka processer mallar och roller bör följas? Under de senaste årens fokusering på etablering av modeller och processer för att stabilisera företag och organisationers infrastruktur inkl leverans, parallellt med att utveckling av verksamhetsdrivna objekt som exFortsätt läsa “Hur hittar man fram till rätt förvaltningsmodell?”

Supportorganisationens hemlighet – avslöjas med Noll Level Support

Vanliga utmaningar som en Support Manager eller Support chef (olika benämningar inom olika företag) har idag är att se över sitt värde samt öka värdet av sin organisation. Vad är då värdesättande för en supportorganisation idag? Och varför benämns ”Noll Level” support som en värde höjande möjlighet för supportorganisationer? Beroende på storlek inom supportorganisationen, antalFortsätt läsa “Supportorganisationens hemlighet – avslöjas med Noll Level Support”

När kunskap blir en del av ostrukturerad data inom Knowledge Management

De flesta människor är överens om att kunskap och information är två skilda begrepp. Men är de också överens på de skillnader som skiljer de två begreppen? Hur särskiljs detta inom Knowledge Management? Min egen uppfattning är att information vanligen delas ut i en form av uppgifter uttryckta av siffror, ord, bilder, ljud och såFortsätt läsa “När kunskap blir en del av ostrukturerad data inom Knowledge Management”

%d