Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner

Tilltron till sociala mediers inverkan i det nya sättet att lära blir allt starkare. Organisationer behöver därför sin beredskap och förnya sitt sätt att arbeta med att samla och använda kunskap. Behovet av att kunna leda i flera dimensioner blir av samma anledning kraftigare. Idag tar människor del av kunskaper och erfarenheter, samt delar medFortsätt läsa “Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner”

Stress bakom tangenterna, del 2

De ofrivilliga avbrotten under en normal arbetsdag skapar ofta stress och kan upplevas som hinder när vi befinner oss i vårt arbetsflöde. Vems tid och ”flöde” är viktigast i ett samarbete? Kan vi förbättra vår arbetssituation genom att prata om en kulturförändring? Det handlar om de ofrivilliga avbrotten som fyller en normal arbetsdag, det handlarFortsätt läsa “Stress bakom tangenterna, del 2”

Stress vid tangenterna

Lunchtid – matkön är lång, men ändå befriande på något sätt. Samtalen figurera kring andra ämnen än det som berör direkta arbetet. Grymt – Skönt! Plötsligt står personen där som säger; Ahh – där är du… såg du mitt mail, som jag skickade för en stund sedan? Är du beroende av mail på minutenskalan? DåFortsätt läsa “Stress vid tangenterna”

Vad är vinningen av ”Communitys Support”

Allt fler företag har insett värdet av att skapa Communitys i syfte att synas och finnas till på marknaden. Kan vi då förbättra service eller support genom Communitys likt som Facebook (FB), LinkedIN? Idag är det vanligt att företag använder sig av Self Service som stöd till sin service organisation*. Self Service ses bland annatFortsätt läsa “Vad är vinningen av ”Communitys Support””

Intuitivt användargränssnitt – är det ett värde ”vi” saknar?

När upplevelsen i kombination med tid, kopplas ihop med användarens uppfattningsförmåga uppstår ett värde. Det värdet finns hos användaren själv, och handlar om hur mycket tid som spenderas på att lära sig nya verktyg istället för att lösa sina problem.   Vid sökning på internet kan man läsa många rapporter om diverse system, program ochFortsätt läsa “Intuitivt användargränssnitt – är det ett värde ”vi” saknar?”

Trender under 2013 – Kundservice och användarsupport

2013 börjar nå sitt slut och mitt i all förberedelser för stundande helger samt i väntan på det nya 2014, så gör jag här en reflektion över de trenderna som är och varit inom Kundservice och användarsupport. Mina reflektioner utgår från de personliga ”spaningar” jag gjort i syfte att hålla mig à jour med nyheterFortsätt läsa “Trender under 2013 – Kundservice och användarsupport”

Moile App Portfolio ett stöd för företagets strategi gällande marknadskommunikation

IT Application Portfolio Management (APM) är en praxis som har vuxit fram i IT organisationer sedan mitten av 1990-talet. Application Portfolio Management försöker använda lärdomarna från den finansiella portföljhanteringen för att motivera och mäta de ekonomiska fördelarna av varje program i jämförelse med kostnaderna för programmets underhåll och drift. I många organisationer är värdet avFortsätt läsa “Moile App Portfolio ett stöd för företagets strategi gällande marknadskommunikation”

Dagens verksamhetsutveckling ställer krav på närhet och tillgänglighet

Inom verksamhetsutveckling idag, är strategi och planering lika högt aktad som för tidigare år. Skillnaden är att idag är verksamheter betydligt mer medvetna om den höga hastighet som utvecklingen inom främst IT och Telekom rör sig med, vilket påverkar fokuseringen på verksamhetens utveckling. Idag kräver verksamheter tydlig marknadsstrategi och marknadsplan för att lyckas. Många inriktarFortsätt läsa “Dagens verksamhetsutveckling ställer krav på närhet och tillgänglighet”

Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?

År 2025 är 75% av världens arbetskraft födda 1985 eller senare. Vet du vilket IT stöd ”Generation Y” vill ha? Tillsammans med vinnande “Best Practice“-metoder och unika kompetenser har företag och organisationer gjort ITs leverans enklare, smidigare och smartare, vad det gäller infrastruktur och processer. Idag erbjuder marknaden kompletta och standardiserade outsourcing tjänster för allaFortsätt läsa “Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?”

När kunskap blir en del av ostrukturerad data inom Knowledge Management

De flesta människor är överens om att kunskap och information är två skilda begrepp. Men är de också överens på de skillnader som skiljer de två begreppen? Hur särskiljs detta inom Knowledge Management? Min egen uppfattning är att information vanligen delas ut i en form av uppgifter uttryckta av siffror, ord, bilder, ljud och såFortsätt läsa “När kunskap blir en del av ostrukturerad data inom Knowledge Management”

%d