En ”Aktiv livsstil” hjälper dig genom utmaning att ställa om i vardagen

Till följd av den Corona pandemi som pågick under närmare 2 års tid, så har många utav oss arbetat hemifrån i mycket större utsträckning än tidigare. En plötslig och relativt stor omställning för många. Behovet av bra arbetsmiljö rent ergonomiskt i hemmet har diskuterats och kommer fortsätta diskuteras i hög grad, då det är en viktig faktor för vår hälsa. Arbetsmiljöfrågan täcker in betydligt mycket mer än det ergonomiska, vilket generellt är en av de mest utmanande faktorerna för fortsatt distansarbete.

Frågan är hur vana och förbereda är vi att hantera distansarbete och rutinerna för att vi ska ha en hållbar vardag och därmed även ett bra välmående. De som har vana vid distansarbete, dvs har bra och fungerande rutiner kring jobbet och fritiden, har troligen redan innan Corona sökt sig till denna form av arbete. Medan för många så har det handlat om att snabbt hantera anpassningar med koppling till vardagen, lämnat konsekvenser.

Frågan är – vad händer nu när vi ska gå tillbaka till det “normala”? Vilka rutiner behöver återställas och med innebörden att förändras igen? Vad har vi lärt oss av att de rutiner vi fått i vardagen med begränsningen till att 100% utgå från hemmet även i arbetslivet? Kommer vi gilla att gå tillbaka – och vad betyder egentligen det för oss själva?

Nackdelarna har varit att det skett plötsligt medan fördelarna är att vi var många som drabbades samtidigt, vilket innebar att vi snabbt och relativt enkelt har kunnat samverka och hjälpas åt för att hantera situationen. Detta har även skett på ett sådant sätt att behovet av hjälp inte enbart har hämtats från arbetskollegor, utan även kunnat lösas genom grannen, maken, sambon mfl.

Det finns givetvis många fler konsekvenser än enbart ovanstående.

En ökad känsla av isolering och ensamhet samtidigt som många har upplevt en positiv effekt av att kunna sova längre på morgnarna och upplever en möjlighet till att få mer tid till att exempelvis motionera mera. En möjlighet som nu kan komma bli begränsad för väldigt många.

När jag frågat runt i min närhet och ställt frågan kring just den dagliga aktiviteten och hur man upplever att distansarbete påverkat möjligheterna till träning och daglig motion, så är det många som menar att det blir till en möjlighet som tidigare var svår att få till. En möjlighet som lämnat spår och kommer bli väldigt saknad om vi inte lyckas få till en mer aktiv livsstil i vår vardag.

Hur hanterar du dina behov av motion och träning i vardagen – nu när vi återgår till våra arbetsplatser allt mer? Upplever du att din tid begränsar dina möjlighet till “aktiv livsstil” och funderar du på vad som kan hjälpa dig att fortsätta eller komma igång med en förändring kopplat till din livsstil?

Kontakta mig gärna genom nedanstående formulär – så återkommer jag i regel inom 1 arbetsdag.

//JanCan001, Jannica Wahlund

%d