Förändringsarbete

Förändringsledning syftar till att få de tänkta förändringarna omsatta i verkligheten så att tänkta vinsterna med förändringen realiseras utan komplikationer eller negativa bieffekter. Det kan, speciellt i miljöer som är beroende av kreativitet och samarbete, vara svårare än det verkar. Förändringsledning kan beskrivas som förmågan att driva effektiv förändring hos individer, grupper eller organisationer. Förmågan kan delas in i två huvudområden, ett “hårt” och ett “mjukt”. Inom förändringsledning använder vi oss mycket av den kompetens och erfarenhet som byggts upp under längre tid;

  • Det hårda som handlar om vad som ska förändras
  • Det mjuka som inbegriper kunskap om hur förändring ska ske

Att arbeta med förändringsledning kräver tydlighet i kommunikation och konsekvent handlande, utan kommunikation eller med avvikande handling kan ge konsekvenser som blir förödande för det fortsatta arbetet.

Jag ser att en viktig del inom förändringsledning är att stödja arbetet genom People Management. Det finns stora risker med att inte ta hänsyn till arbetet inom People Management, dvs får “vi” inte med oss individen i förändringen, så kommer “vi” inte heller nå hela vägen fram. Däremot är min lärdom att utan konsekvent handling, där “vi” står fast vid förändringens genomförande och på så sätt stödjer utvecklingen framåt, så finns risken att företaget skapar sig mer av en “icke förändringsbenägen kultur” än att se oss själva driva förändring inom företaget.

Vad anser du är viktiga delar i att driva förändringar?

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com,

%d bloggare gillar detta: