Förberedelserna är A & O för upplevelsen

När du väl har bestämt dig, satt ditt mål och lagt en planering, så är det inte mycket som står i vägen för att förverkliga och genomföra dina uppsatta mål. Eller?

mal-vasaloppet
Målet 2012

När du ser målet och kan “ta” på känslan, har du tagit de allra viktigaste stegen, fast fortfarande kvarstår en hel del. Arbetet kvarstår för att skapa de bästa förutsättningarna och bästa prestationsförmåga.

För när du väl står där på startlinjen finns det inte längre möjligheter att påverka din fysiska form. Prestationen kommer även spegla dina mentala förberedelser och förmågor. De facto är att din prestation kommer till 80 procent bero på mentala strategier, mentala styrkor och till 20 procent energitillförseln under loppet. Det är därför viktigt att förberedelserna tar in bägge delarna och den förberedande träningen, har genomförts på bästa möjliga sätt.

Förberedelser är A & O för att genomförandet av din prestation ska bli en positiv upplevelse. Ta därför vara på tiden inför prestationen och var medveten om att det mentala styr oss mer än vad vi tror.

 

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com

%d