Digital distraktion

De flesta av oss blir alltmer beroende av teknik som internet och smarta telefoner. Även om tekniken och sociala medier har sina fördelar, så menar psykologiforskaren Dr Larry Rosen, att vår överanvändning av läsplattor, telefoner och datorer, bidrar och orsakar till stora mentala hälsoproblem.

I boken “iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology and Overcoming its Hold on Us”, varnar Rosen för att många utav oss står nära gränsen för olika psykiska hälsostörningar, som exempelvis depression, tvångssyndrom, social fobi mm. Detta menar han kan vara konsekvenser av vårt ohälsosamma beteende och förhållande till tekniken.

sociala medierStudier har även visat att studenter som kollade på Facebook en gång under en testtid på 15 minuter, presterade som regel sämre. Att ständigt kolla statusen blir en tvångsmässig återkopplingsloop som ofta drivs av “rädslan att missa något”. Den ångest man upplever exempelvis när man är bortkopplad från tekniken (frånslagen mobil på bion eller avbrott på internetuppkopplingen) eller de sömnstörningar som orsakas av att använda tekniken straxt innan man ska sova, bidrar till att vi mår allt sämre mentalt, dvs vi riskerar att hamna i psykisk ohälsotillstånd.

Genom att hålla kolla på sitt beteende och förhållande till tekniken, så kan vi hjälpa oss själva att kontrollera vårt mentala välmående bättre;

Fundera på nedanstående frågeställningar, svarar du JA på minst fem av följande frågor så kan du befinna dig i farozonen:

  1. Är Du oroliga för att hamna utanför om du inte regelbundet kontrollerar email/sociala medier?
  2. Ligger Du i sängen och kollar telefon/padda innan Du somnar?
  3. Tar Du med dig laptopen/telefonen när Du går på toaletten?
  4. Kollar Du inkorgen om och om igen för att se om någon har mailat dig de senaste 10 minuterna?
  5. Ändrar Du profilbild på Facebook mer än två gånger i månaden?
  6. Säger Du saker online som du aldrig skulle drömma om att säga till någon närvarande?
  7. Tror Du ofta att din telefon vibrerar i fickan trots att den inte gör det?
  8. Avbryter Du en uppgift du håller på med för att kolla email/sociala medier?
  9. Använder Du mobilen när Du kör bil (utan handsfree)?
  10. Twittrar Du eller skriver på sociala medier mitt i natten för att meddela att Du inte kan sova?

För att behålla fokus när teknik och sociala medier hela tiden hotar att distrahera oss – så finns 3 enkla råd att följa;

Tillbringa mer tid i naturen – naturen har en enorm inverkan på våra sinnen. I naturlig miljö lugnar hjärnan ner sig och får möjlighet att återhämta sig, på ett mycket bättre sätt än när vi är inomhus. Mycket beroende på att allt “sus och brus” inte existerar i samma mängd som i stadsmiljö, på kontoret eller hemma i soffan framför tv;n.

Lyssna på musik – musik aktiverar belöningscentrat i hjärnan, undersökningar har visat att en liten stunds musiklyssnande, hjälper hjärnan med återställning.

Prioritera om – Tänk igenom din situation och dag. Ta reda på hur mycket tid du lägger på interaktion med tekniken. Fundera på vad du kan göra för att förändra din situation för att kontrollera ditt beteende med tekniken. Prioritera mer den direkta närvaron och direkta kontakten med andra människor.

//JanCan001, Jannica Wahlund

(Frågor hämtade från boken “Trimma Hjärnan”)

 

 

%d