Det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss under våren. Och många ser det som en anledning till att vänta med det man vill ha gjort.

Foto; Liza Simonsson

2020 kom med sin överraskning och har gett oss mängder av ny kunskap, och det finns tid och det går fortfarande att ”make it up for the lost months”. Det som krävs är förståelse till behovet (VARFÖR), för att skapa acceptans och vilja till förändring. För mig är ”Tipping point” ett bra begrepp att använda i dagens sammanhang. Tipping point är den punkt (tid, poäng, tyngd), som avgör när något drivs åt annat håll, och förändringsprocessen accelererar.

Förändringsprocessen drivs genom våra intentioner, men kan det vara så att all förändring uppstår och drivs av medvetande och intention. Att ingen förändring uppstår av sig själv?

Om jag till exempel upplever att jag behöver förbättra min kondition – det behöver nödvändigt vis inte vara kopplad till viktnedgång eller liknande – så blir min intention att regelbundet börja träna. Träningen planeras medvetet för att få in i vardagen och familjens övriga aktiviteter, så som jobb, skola, inhandling och tillagandet av kvällsmåltiden, vilket i sin tur leder till att vardagen med familjen ser annorlunda ut. Vi ändrar vår familjerutin helt enkelt.

På samma sätt utvecklar och förbättrar vi våra företag och när vi gör det så skapar vi en oändlig kedja av förändringar, stora som små, för oss själva, för våra kunder, för våra konkurrenter etc.

Detta hur en förändring kan skapa en oändlig kedja av förändringar kan vi se i samhället, att vi under våren har på flera sätt påverkats av pandemi vilket föranlett till beslut om att flytta företag från orter påverkar hela samhället och människorna i detsamma. Små som stora företag som agerat underleverantörer, restauranger som serverat mat, bankkontor som hanterat såväl företaget som anställda. Plötsligt förändras situationen och alla påverkas av beslutet.

När vi ser dessa konsekvenser av ett beslut kan man anses att det är naturligt med rädsla för förändring. Frågan vi bör ställa oss om det är en positiv reaktion eller enbart en negativ känsla?

Kraften inom oss – viljan

Att känna maktlöshet och rädsla inför situationer som vi inte kan råda över; terrordåd, råvarubrister, vikande konjunkturer eller brist på särskild kompetens, är fullt naturligt. Vi kan alltid ställa oss frågan kring vilken roll vårt medvetande och vår intention har i detta. Och när vi vill ha den specifika kompetensen, vad händer då?

Vi vill något!

De flesta utav oss känner till den gamla historien om de arabiska männen som med sin tanke flyttade berg för att släppa fram en flod till sitt tröstande folk. En historia som illustrerar ett flöde av förändringar och utveckling som genomsyrat vår värld så länge man kan överblicka. Om vi med vilja kan flytta berg; vad skulle vi kunna göra mer med vår vilja?

Vår egen vilja och den förändringen som sker runt omkring oss, ger oss orsak till att utveckla oss själva och det vi gör. Det som då sker runt omkring oss skapar intryck i oss själva, till att vilja utvecklas och att vi där med undviker rädslan av att förändras. Vår ambition att utveckla oss själva, gör att vi blir medvetna om våra egna drivkrafter.

Motsatsens är att ”Jag förstår inte riktigt varför saker och ting utvecklar sig som de gör och jag vet inte vad jag egentligen vill”. Det är i detta läge vi ser att maktlösheten och rädslan tar över.

Det vi kan lära oss av detta är att vi behöver vara medvetna om vår föränderliga omvärld och hur den påverkar oss samt ha en klar intention – vilja – för att vi ska kunna skapa en tillvaro i balans. Annars riskerar vårt agerande att bli kortsiktigt och defensivt.

Hur ser du på andra halvlek av 2020? Kommer du ta dig ann möjligheten till att skapa förändring, eller kommer du fortsätta vänta?

//JanCan001, Jannica Wahlund