Kondition och uthållighet

Utvecklingen av din kondition kan Du öka relativt snabbt genom träning. Men du förlorar den å andra sidan precis lika fort om du inte underhåller den. Kondition handlar rent fysiologiskt om kroppens förmåga att transportera syre.

Varför är det så viktigt med kondition?

Kondition innebär i all enkelhet att ditt hjärta blir starkare och effektivare, genom att bla kapillärerna, som transporterar runt blodet i muskulaturen, utvidgas. Konditionsträningen bidrar även till att öka blodmängden samt förbättrar kroppens olika förbränningsprocesser. Förbränningsprocesserna finns i musklerna vi arbetar med. Kondition kan därför enkelt beskrivas som ett tillstånd för Din hälsa och kan genom bra träning öka vår prestation. Konditionsträning bidrar med flera positiva effekter så som starkare hjärta, ökad lungkapacitet och vi håller oss friskare.

”God kondition betyder alltså att vi har ett positivt ”tillstånd” för hälsan”

NNR12 (Nordiska Näringsrekommendationerna 2012) säger bla följande om fysisk aktivitet

”Vuxna bör ägna sig åt minst 150 minuters medelintensiv eller minst 75 minuters högintensiv fysisk aktivitet per vecka, eller ägna sig åt en likvärdig kombination av dessa aktivitetsnivåer. ”

Aktivitetens eller träningens innehåll är även helt individuellt, För en helt otränad person kan 30 minuters promenad i rask takt var tillräckligt, fast för en tränad person behöver dessa minuter innefatta mer intensitet, för att kunna ses som aktivitet.

Att träna sin kondition medför som tidigare nämnt positiva hälsoeffekter. Vid ökad träningsdos genomgår kroppen en rad förändringar för att anpassa sig till de krav som den ”nya” belastningen kräver. Det bidrar ofta till att vi väljer träningsform och därigenom specificerar vår träning. Med konditionsträning kommer även förbättrad uthållighet, detta helt baserat på typ av träning.

//JanCan001, Jannica Wahlund

%d bloggare gillar detta: