Idrottskador

Orsaken till skador inom idrotten är oftast kopplat till den specifika idrottsgrenen samt idrottsutövaren själv. Varje gren ställer specifika krav på utövaren och samtidigt som vi har olika förutsättningar (svagheter och styrkor) rent fysiologiskt. För att arbeta skadeförebyggande inom idrotten behöver därför en helhetsbild kring utövaren tas med. Detta kan ske genom självanalys eller med hjälp av tränare/idrottsmedicinare, för att sy samman de grenspecifika krav och utövarens förutsättningar för att planera upplägg kring träningen.

Skadeförebyggande från start

Oavsett vilken nivå du befinner dig på i din träning, kommer din träningsplanering vara avgörande för hur du hanterar den belastning som din kropp utsätts för. I träningsplaneringen behöver därför även återhämtning planeras in i syfte att säkerställa att kroppen har rätt tålighet. Tåligheten är beroende av flera olika saker som exempelvis; träningsbakgrund, ålder, tidigare skador. För hög kroppsvikt och för låg kroppsvikt har även direkt inverkan i hur mottaglig kroppen är för olika träningspass. Hög kroppsvikt ökar belastningen på strukturer i kroppen medan en för låg kroppsvikt kan vara resultat av lågt energi och näringsintag som inte är tillräcklig för återuppbyggnad av strukturer efter belastning.

En generell regel inom anatomin är att muskler växer fortare än ligament (ex senor). Detta är en av de vanligaste orsakerna till överbelastningsskador inom ex löpning, där belastningen på benen och framförallt vadernas strukturer påverkas.

Styrkeökningen kommer redan efter andra tredje passet, vilket behöver tas med i träningsplaneringen och återhämtning/vila.

Det vanligaste felet många gör är att ”vilja” för mycket och så fort för ökad prestationsförmåga. För att undvika denna typ av stress för musklerna, så bör träningen planeras med kontinuitet och lagom vila mellan passen. En långsam progressiv upptrappning av tid och intensitet är A och O för att undvika skador.

Överbelastning eller Akut skada

Genom att träna med fokus på rätt teknik och genom progressiv belastning, så förebygger vi en hel del skador. Vi kommer trotts det aldrig med garanti, undvika skador i samband med träning.

De två perspektiv som vi kan betrakta skador med är överbelastning och akuta;

Överbelastning – Repetitiv rörelse, asymmetri, inflammation, stressfaktur

Akut – Plötslig, ligamentskada, muskelbristning, fraktur

Dessa bägge är dels beroende av vilken typ av idrott vi tränar för, men också vilka idrotter som är vanligare ”fall” inom respektive. Exempelvis kan vi se en mängd överbelastningsskador i axelled inom handbollen medan kontaktsporter har vanligare akuta skador.

Den tredje disciplinen av skador kan betitlas Allvarliga och skall alltid hanteras av kunnig sjukvårdspersonal; Huvudskada, organ och frakturer.

Det vi kan göra är att lära oss mer av den kunskap som finns inom idrottsmedicin och idrottsskador, i syfte att förebygga sådana tråkigheter som just skador är. Att arbeta med asymmetri handlar om att stärka upp muskler som är svaga samtidigt som en ligamentskada behöver beaktas utifrån att ett utdraget ligament inte går tillbaka till sitt ursprung utan träningen behöver därför anpassas för att hantera dessa ligament.

De flesta tränare/coacher som agerar idag har ett nätverk som hjälper till vid exempelvis skador och bedömningar. Kolla gärna med din tränare/coach hur han/hon agerar då skador uppstår.

Lycka till

//JanCan001, Jannica Wahlund, http://www.jancanab.com

%d