Management

Management är ett område som speglar såväl organisationsutveckling som verksamhetsstyrning inom både privat och offentlig sektor. Inom ex försvarsmakten är Management ett samlingsgrepp för stöd inom en verksamhet att utgöra styrning och utförande av struktur. Management betyder närmast ”hantering” vid en direktöversättning.

Genom mina yrkes år inom såväl IT, Telekom, Detaljhandel och nu senast byggbranschen så ser jag med stort intresse på förändring och utveckling som skapar struktur och styrning för att hantera verksamhet och organisation på mest effektiva sätt. Oavsett bransch så är det tydligt att utmaningen för management inom företag, är att går från ”produkt till tjänst” i sitt organisatoriska tänk.

Mål och Resultat

Verksamheter och organisationer som jobbar med mål och resultat kommer ha lättare att följa sina strategier. Ett mål är en del av en strategi med deadline.

En ledare eller chef som väljer att se till den potential som finns inom respektive organisation och de resurser som verkar inom densamma, kommer se effekter även efter den direkta måluppfyllelsen. Det är hos dessa företag vi kommer se människor ”växa”, vilket händer, när vi låter personer själva får vara med i utvecklingen.

Utvecklingen idag

Idag pratas det mycket om stabilitet och kompetens som styrande operativa mål för verksamhetsutveckling. Det ena fråntar inte det andra även om mycket handlar om att arbeta med effektivitet i operativ leverans. Det jag ser ligger i fokus är att stärka strukturen inom organisationer för att arbeta med förbättringsaktiviteter och projekt. Fler och fler företag tar även in “coacher” i de sammanhangen att utveckla personal, och just detta anser jag är en framgångsfaktor för företag att bibehålla värdefulla resurser inom sin organisation.

För mig ligger dock värdet i att ta in coaching som ett verktyg inom organisationen i syfte att bidra till minskad stress, ökad förståelse, ökat intresse samt ta vara på kompetens inom företaget. Att arbeta med människor och individer i syfte att uppnå organisationens mål, handlar mer om att arbeta med People Management.

 

Hur ser det ut i ditt företag och hur arbetar man med utveckling inom ert företag? Är du intresserad av att höra mer om de tankar, reflektioner och erfarenheter jag har med mig, så är du välkommen att höra av dig till mig via Jannica@Jancanab.com

 

//Jancan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

%d