Knowledge Management

Knowledge Management är ett område som det diskuteras mycket kring just nu.

  • Vad är det?
  • Hur går man till väga?
  • Hur lång tid tar det?

ITIL Bild KM

Knowledge Management handlar om att anta värderingar som ett “lärande” företag. Med “lärande” företag menas det att utöver processer och verktyg, så riktas fokus mot personer inom företaget och den attityd som speglar klimatet. Knowledge Managment handlar om hur företag behåller stt värde i form av kompetens. Hur bidrar företaget till att personer utvecklas och i sin tur ökar företagets värde, i form av ny kunskap, bidrar personalen på olika nivåer i “lärandet”, hur många bidrar i kunskapsdelning osv

Genom att utveckla och möjliggöra en bra plan för genomförandet – samt skapa engagemang med ledningsgruppen kommer du att ha stor möjlighet att lyckas. Planen i det här fallet bygger på att företaget ser en möjlighet att ändra “kulturen” inom företaget.

/JanCan001

En tanke på “Knowledge Management

Lämna ett svar

%d