Etablering av Knowledge Management

Knowledge Management har ett antal grundstenar i sitt fundamente:

 • Assesment
 • Strategi
 • Framework
 • Kommunikationsplan
 • Processer

När dessa finns på plats kan vidare utveckling av genomförande plan utvecklas och antas. Följande delar rekommenderas i och med etableringen av Knowledge Management;

Jag kommer att uppdatera informationen nedan med tips och riktlinjer

Strategi

 • Strategi
 • Knowledge Managment framework
 • Kommunikationsplan
 • Pilot Knowledge Management

Genomförande

 • Implementationsplan Knowledge Management
 • Knowledge Management Databas krav

Drift / Metod

 • KCS (Kunskapscenter Support)
 • Roller och ansvar
 //JanCan001

En tanke på “Etablering av Knowledge Management

Lämna ett svar

%d