Assessment

Assessment

I flertalet fall blandas begreppen assessment (bedömning) och revision ihop. De flesta referenser inom detta område gör inte heller någon åtskillnad mellan dem. Men de har tydliga skillnader. En assessment innebär att bedömning sker i form av ex undersökning, workshops eller dyl, i verksamhetens mognad och effektivitet i att använda kunskap.

Att genomföra en KM Assessment innebär att man skapar sig en bra grund av nuläget av KM inom organisationen. Med hjälp av detta kan identifiering av snabba som mer långsiktiga åtgärder inom ramen för KM. Ett arbete som de allra flesta företagen behöver för att utveckla Business Case.

KM Assessment

Ett bra ställe att börja en utvärdering av kunskap är att fastställa styrkor och svagheter i verksamhetens förmåga att utnyttja kunskap. Man kan undersöka den nuvarande situationen i områden som “fungerar bra” och områden som “inte fungerar bra” som motsvarar de ”möjliggörare” och hinder för KM.

Assessment av KM Solutions

Innebär att utvärdera i vilken utsträckning information och kompetens samlas, delas och underhållas genom befintliga processer och hur väl de stöds av teknik och system.

/Jancan001

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: