Framework

Det gamla talesättet att en bild ger mer än tusen ord är mycket tillämplig i detta fall. En bra ram och modell kan integrera olika element och relationer visat på ett sätt som är mycket enklare än att göra i skrift.

Referensramen består av en analys av kunskap flöde inom organisationen, då för varje del av flödet, en definition av

  • Vilka roller skulle behövas, plus en roll beskrivning för varje
  • Vilka processer skulle behöva vara inbäddad i arbetsflödet, med processbeskrivningar för varje,
  • Vilken stödjande teknik skulle behöva vara på plats, med en funktionell specifikation för varje,

och

  • Vilka styrnings element skulle behöva vara på plats, och hur dessa skulle fungera

Det är viktigt att notera att ingen av dessa element är oberoende och att alla vart och ett av dem påverkas av otaliga faktorer. Detta är anledningen till Knowledge Management ramverk (Framework) är unika och med det mycket olika samt kan presenteras på en mängd olika sätt.

Det finns i huvudsak tre frågor som Knowledge Management ramverk bör kunna svara på gällande information och kunskap;

  • Vad/hur
  • Varför
  • När

//Jancan001

Lämna ett svar

%d