Knowledge Management plan

En Knowledge Management plan har i syfte att leverera tydlighet i vem och med vilket syfte ”lärandet” innebär. Vilken kunskap tar vi ut som information och vem som är ansvarig för informationen. Knowledge Management planen är i syfte för att hantera kompetens på rätt plats i företaget – att öka verksamheten värde totalt.

En Knowledge Management plan bör specificeras och dokumenteras för projekt, avdelning eller funktion, och även personer med detaljer som; Vilken kunskap behövs på avdelningen och vilken information/kunskap är avdelningen ansvarig för, Vilken kunskap behövs i projekt och vilka kunskaper skapas genom projekt osv.

Att göra denna plan är att ta ett steg mot målet med Knowledge Management;

Syftet är att se till att rätt person har rätt kunskap/kompetens, i rätt tid för att leverera och stödja de tjänster som krävs

Områden för en Knowledge Management planen;

Samla in

  • Vilken information behöver vi samla in och varför?
  • Vilka affärsvärden saknar informationen/kunskaper?
  • När vi vet vilket affärsvärde informationen har,
  • Hur ska vi samla det?

Strukturera

  • När vi samlat rätt information om hur hanterar vi den?
  • Vilken process, service, kultur, organisation och Teknik har vi?
  • Vilka processer, verktyg och organisation behöver vi?

Återanvända

  • När behöver personer använda informationen och inom vilken verksamhet?
  • Hur använder personer informationen/kunskapen?
  • Vilka format erbjuder det bästa värdet?

//Jancan001

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: