Knowledge Sharing – Att dela kunskap

image_jancankonsult
image_jancankonsult

 

Genom alla tider har vi delat erfarenheter och upplevelser, men idag delar vi även information och kunskap på ett sätt som inte troddes var möjligt för ett par decennium tidigare. Våra möjligheter idag att dela information och erfarenheter i syfte  att samla på oss kunskap, är nätintill obegränsade. Genom ett par knapptryck bort finns mängder av information och kunskap beskrivna i form av fakta, erfarenheter och upplevelser. Genom att dela med oss av kunskap kan vi hjälpa andra att växa och utvecklas samtidigt som vi gör det själva.

Det personliga planet

Vi lever i ett informations- och kommunikationssamhälle där den senaste tekniken ger oss oanade möjligheter att ständigt samla och dela information. Behovet formas utifrån vart vi befinner oss och vår nyfikenhet och intresse för något specifikt område eller ämne. Vi deltar i olika forum och debatter via olika medier, vi kopplar upp oss och håller kontakten med vänner från skoltid, idrottsföreningar, jobb mm, på ett sätt som gör att vi ständigt samlar ny information om vad andra upplever.

På arbetsplatsen/företaget

Hur våra arbetsplatser skapar en ”lärande” kultur för att undvika stuprör mellan avdelningar, är idag en fråga som saknar fullständigt svar. Kan företagen dra nytta av de sociala medier som idag finns och det faktum att vi ständigt är uppkopplade? Det finns ett antal frågor som regelbundet debatteras i de sociala medierna om hur vi bäst lyckas med att hantera kunskap inom företagen. Att kunskap är ett värde – är inget nytt, men hur lyckas vi behålla den inom företaget och på arbetsplatsen, är fortfarande en obesvarad fråga för många.

Vad bygger Knowledge Sharing

Framgångsnyckeln ligger i att identifiera och implementera verktyg och processer som underlättar för individen i det dagliga arbetet. Kan integrationen av verktyg för kunskapsinsamling ske som en naturlig del av det dagliga arbetet – så kommer även resultatet. Och vilket verktyg som ska användas är helt beroende av företagets behov.

Det finns mängder av tekniska plattformar och tjänster, som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för alla typer av företag och organisationer. Vad som passar just din arbetsplats eller företag är beroende på storlek, inriktning och målet med lösningen.

Under denna del kommer jag att utveckla mer inom just området Knowledge Sharing. Har du frågor inom området eller vill komma i kontakt av annat skäll, maila mig gärna på jannica.wahlund@jancankonsult.com, eller ring + 46(0)76 70 90 664

@Jancan001, Jannica Wahlund, JanCan Konsult, www.jancan-konsult.com

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: