Motivation och mål – Hur hitta rätt och komma framåt!

Människor drivs av mål, stora och små, varje dag. Många är små och omedvetna. Andra är stora, medvetna och något som man kanske lägger stor energi och kraft på varje dag. Att arbeta med sina mål ger riktning, energi och ofta ett bättre resultat. Det gäller dock att veta hur man ska göra.

När man ställer upp ett mål kan det vara klokt att fundera på varför man vill nå målet. Motivationen påverkar i hög grad arbetet och sannolikheten att nå fram till målet.

Motivation och graden av självbestämmande har också påverkan på uppgiftens resultat och hur man mår. Att agera utifrån inre motivation ger en rad fördelar över de styrda formerna av motivation. Exempel är bättre resultat på komplexa uppgifter, ett högre välbefinnande och högre jobbtillfredsställelse.

Idag är det många som upplever saknad av motivation och mål, det handlar ofta om att vi styrs av externa faktorer, dvs sådant vi inte kan kontrollera. Vi släpper in känslor som gör att vi reagerar i stället för agerar.

När jag jobbar med motivation och mål så finns det ett antal delar som jag går igenom:

  • Varför ska man arbeta med mål
  • Vilket mål passar mig bäst
  • Hur formulerar jag mitt mål
  • Hur vet jag hur mitt mål ser ut
  • Vad gör jag när jag hamnar fel
  • Vad är målet bakom målet och det finns alltid ett mål till

Vill du ha hjälp att komma framåt, skapa dina mål och nå dem? Oavsett om det gäller dina personliga mål eller mål för grupper och organisationer är du välkommen att kontakta mig! Boka gärna ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coachning skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Klicka här för kontaktformulär

//JanCan001, Jannica Wahlund

%d bloggare gillar detta: