2013 tog jag ett steg som skulle förändra en hel del i mitt liv. Min idrottsbakgrund tillsammans med att våga visa mod och att aldrig ge upp, var drivkrafter till att utvecklas från den jag var då, till den jag är idag.

JanCan AB startades i maj 2013. Sedan dess har verksamheten gått från att enbart vara inriktad projektledning, till att idag ta ett tydligt grepp med fokus på hälsa och välmående riktat människan i dagens samhälle. Fokus ligger på att inspirera och öka värdet av träning och motion. Utifrån ”Ta Kontrollen”:s koncept inriktat mot gruppträning, hoppas jag nå fram med mitt fokus.

Vad jag vill uppnå är

  • Väcka intresse
  • Utveckla befintligt intresse
  • Öka intresset hos företag/organisationer att genomföra friskvårdssatsningar.

Idag är jag även Leverans- och Konsultchef inom Olingo Consulting AB, med inriktning på verksamhetsutveckling. En spännande och rolig roll som ger mig ett bra ”sammanhang” att arbeta med just utvecklingsfrågor som berör ITSM, Förändring, Personal och Organisation. Att lyfta in Hälsa som en faktor och parameter inom Olingos verksamhet och organisation, förefaller sig ganska naturligt.

Det är en ynnest att få jobba i så många olika områden. Det är också så intressant och spännande att varje gång få sätta sig in i olika dimensioner av frågeställningar och behov. Vilket område det än gäller och oavsett hur nuläget ser ut så är den första sporrande uppgiften att förstå kundens mål. Här är jag gärna med och utvecklar dialogen med kunden.

Jag har världens bästa jobb – så är det bara!

//JanCan001, Jannica Wahlund

Cert. Projektledare, Förändringsledare, Dipl. ICF Coach, Lic. Endurance Personal Trainer