Om JanCan AB

2013 tog jag ett steg som skulle förändra en hel del i mitt liv. Min idrottsbakgrund tillsammans med att våga visa mod och att aldrig ge upp, är drivkrafterna till att ha utvecklas från den jag var då, till den jag är idag.

JanCan AB startade som renodlad konsultverksamhet inom projektledning, och har sedan 2013 utvecklats och etablerats vidare. Idag (2022) är inriktningen mot verksamhetsutveckling och förändringsledning, med specialisering inom Förändring och Service Management. Tjänsterna Förändringsledning, och Förändringscoach, riktar sig mot organisation, verksamhet och individ inom exempelvis Portfolio Management och Service Managementområdet. Erbjudande finns även till grupp och individ inom hälsa, välmående och träning – som jag kallar “Aktiv Livsstil”

Jag driver företaget själv och ingår i nätverk som bidrar till såväl kompetens, resurser samt erfarenhetsutbyte. Under 2017 la jag stort fokus på att vidareutveckla mig själv och därigenom företaget inriktat mot hälsa, träning och välmående. Ett område som idag ofta finns efterfrågat med koppling till förändring och verksamhetsutveckling inom företag och organisationer. Under 2014 genom gick jag diplomering till ICF Coach och 2016/2017 legitimerade och certifierade mig till Endurance Personal Trainer

Under Q1 2020 har ytterligare kompetensutveckling skett inriktat SAFe 5.0 SAFe LPM, Agila ramverk, Agile HR.

Vad jag vill uppnå är

  • Väcka intresse
  • Utveckla befintligt intresse
  • Bistå i företags och individers förändringsarbete i syfte att öka insikt och kunskap kring utveckling och ständiga förbättringar oavsett om det handlar om företagets verksamhet eller organisationens och individens välmående

Det är en ynnest att få jobba i så många olika områden. Det är också så intressant och spännande att varje gång få sätta sig in i olika dimensioner av frågeställningar och behov. Vilket område det än gäller och oavsett hur nuläget ser ut så är den första sporrande uppgiften att förstå kundens mål. Här är jag gärna med och utvecklar dialogen med dig som kund eller om du bara är nyfiken på att veta mer.

Jag har världens bästa jobb – så är det bara!

//JanCan001, Jannica Wahlund

Cert. Projektledare, Cert. Förändringsledare, Dipl. ICF Coach, Lic. Endurance Personal Trainer

%d