Områden

Förändringsledning

Tiden som ligger framför oss kommer i allt högre utsträckning att präglas av förändring. Det kommer aldrig att bli så lugnt igen som det är just nu. Framtidens bästa ledare är de som kan göra förändringsresan snabbt, i ett tempo som är mycket snabbare än det vi hittills har upplevt. Men det handlar inte bara om att vara snabb, det handlar också om att göra det rätt, att få med sig medarbetarna. Cheferna måste kunna ändra beteende och motivera, bryta normer och göra aktiviteter så att målet kan nås. Framtiden tillhör förändringsledarna.

Cheferna som kan göra de här anpassningarna och få de flesta med sig är de som har en fingertoppskänsla, som vet vilka personer som inte vill följa med, men som ändå är värda att lägga tid och resurser på. Cheferna måste driva arbetet, förklara varför det kommer att ske och göra tydligt för medarbetarna vad de kommer att vinna på det. Det är cheferna som kan visa hela bilden.

Vi behöver bli bättre på att leda förändringar framåt, det betyder i hög grad att vi behöver förstå mycket mer kring de roller och den styrning som krävs för att vi ska bli mer ”snabbfotade” i vår omställning.

Service Management

Service Management är en strategi för att definiera, utveckla och hålla den överenskomna servicenivån. Strategin handlar om att leverera rätt tjänst, med rätt kvalité, till rätt kund, vid rätt tillfälle till en så låg kostnad som möjligt.

Service Management är att organisera och effektivisera de processer som är nödvändiga för att leverera tjänster som stödjer kundens krav.

Med Service Management går utvecklingsorganisationen inom verksamheten till att leverera produkter och teknik till att mer arbeta utifrån ett tjänsteperspektiv. Fokus blir då att kontrollera processerna kring hantering av fel, åtgärder och förändring samt långsiktig planering för att förebygga kriser.

I de affärsverksamheter där Service Management tas på allvar och ses som grunden i att beskriva effektiviseringen av processerna inom organisationen, kommer hanteringen av den ökade globala konkurrensen hanteras bästa.

De vanligaste utmaningarna jag ser inom området idag är att företag har svårt att förstå varandra genom att man internt använder olika begrepp och termer för olika saker. Lika enkelt att förstå som när vi går till läkaren och ber om en djupare förklaring kring eventuella sjukdomar eller symptom. Vi förstår inte vad läkaren säger och läkaren vet inte hur hen kan på bäst förklara eventuella symptom utan att använda de begrepp och termer som är de rätta för hen.

Precis som det handlar om att förstå ”varför” i en förändring och värdet av kommunikation under processens gång, så behöver vi hitta den standard av begrepp och terminologi som krävs för att förstå värdet av det strategi arbete som införandet av en ny service management plattform kommer ge företagets affärsverksamhet.

%d bloggare gillar detta: