Mentorskap och Coaching

Vi som arbetar med människor vet att livet sällan är svart eller vitt. Behovet av att stödja människan inom organisationen ökar kraftigt, eftersom vi vet att stress och otrygghet har en ökande trend inom företag och på arbetsplatser idag. Under den senaste tiden så har behovet av stöd kring utveckling och förändring ökat enormt. Ett bra sätt att fylla detta behov, är att använda sig av en mentor eller coach.

Mentorstöd och Coaching som har blivit allt vanligare hos flera företag, handlar om att förena individens och organisationens mål. Det handlar ytterst om hur företaget bäst använder människors individuella potential i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Men framförallt handlar det om att identifiera drivkrafter och värderingar som är kopplade till vårt beteende. När vi har kan se vad som driver oss och “var” vi har våra värderingar, så kan vi enklare börja jobba med vårt beteende för att stärka vår livsstil.

Det finns en enkel princip som gäller för såväl organisation som individ, i behovet av att utvecklas och förändras; “Gör vi det vi alltid har gjort, kommer vi få det vi alltid har fått”. Vi måste helt enkelt förstå vårt syfte och behov för att vilja utvecklas – och det är en av pusselbitarna du kan få hjälp med av en mentor eller coach.

 

//JanCan001, Jannica Wahlund,

%d bloggare gillar detta: