People management

Vi som arbetar med människor vet att livet sällan är svart eller vitt. Behovet av att stödja människan inom organisationen ökar kraftigt, då vi vet att stress och otrygghet ökar inom företagen och arbetsplatser. Under den senaste tiden så har arbetet med riktat stöd till människan i att utveckla verksamhet resulterat till framgång och resultat!

People Management handlar om att förena individens och organisationens mål. Det handlar ytterst om hur företaget bäst använder människors individuella potential i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. People Management är en del av varje chefs och ledares vardag i att ansvara för utveckling av företag/organisation, men kan även upplevas som den svåraste delen inom sin chef/ledarroll.

Genom att jobba med grundläggande värderingar med koppling till individ och företagskultur, så bistår “vi” med stöd och vägledning genom organisationsförändringar, uppsägningar, konflikter och stress. Detta är i perspektiv kring något större som även definieras “Strategiskt kvalitetsarbete”.

  • Strategiskt kvalitetsarbete tillhör ansvarsområdet för styr- och ledningsgrupper inom företag och organisationer.
  • People Management tillhör ansvarsområdet för operativ ledning ex; Gruppchefer och Teamledare.

Hur arbetar ni med People Management inom ert företag och organisation?

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

 

%d