Effektiv förändringsledning

Som inom mycket annat så behöver vi våga lita på våra egna förmågor och vår egen potential för att utvecklas. Därför behöver vi även bli bättre på att våga utmana oss själva och vår egen potential. Vår egen och för företag interna kunskap kommer alltid att behöva utmanas med nytt och nya kompetensområden. Att lyckas med effektiv förändringsledning kräver inga stora mängder av externa resurser, utan behovet är att se till kompetensförsörjningen internt.

Jannica Wahlund erfaren förändringscoach.
FOTO; Liza Simonsson

Att våga ha tillit och se den egna potentialen inom verksamheten, gör att vi lär oss mer om oss själva och bygger en starkare tillit och struktur (styrka) för att lyckas utveckla vår organisation långsiktigt. Vi behöver kunna koppla samman den mentala styrkan med självförtroendet, genom en utmaning som ger stimulans och motivation.

Utmaningen med en förändring kan ses i form av att ny kunskap behöver tas in för att ex bryta invanda beteenden, och i de flesta fall handlar det om stödet och kompetensen kring genomförandet. Kunskapen som leder till förändringen kan oftast hämtas internt och då är det mer av vägledning i genomförandet som behöver stärkas upp.

Genom att jobba med effektiv förändringsledning där den interna kunskapen och kompetens tas tillvara, samt att inhämta förändringsstöd i form av förändringscoacher, bidrar till säkrare förändringstakt samt säkerställer även att förändringen hanteras och efterlevs.

Är du intresserad av att veta mer eller se hur ni kan jobba effektivare med er förändringsledning genom förändringscoacher, hör av er för ett förutsättningslöst möte.

//Jancan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, jannica@jancanab.com

Lämna ett svar