Förändringscoachning

Att arbeta med människor handlar sällan om att livet är svart eller vitt. Den samlade erfarenheten som idag finns i att utveckla människor, pekar ofta på beroendet av förväntningar på att ständig personlig utveckling.

Vi utvecklas och går från ord till handling och sedan tillbaka igen, för att följa och skapa förståelse i den utveckling som sker globalt och i samhället. Begrepp som Digitalisering växer sig allt starkare, fast sanningen är egentligen att ”Digitalisering” startade för flera decennium sedan och är egentligen inte något nytt, utan något vi levt med väldigt länge. Trotts detta ses ofta begreppet ”Digitalisering” eller ”Digital utveckling”, ligga till orsak då vi diskuterar vår hälsa. Kanske de allra flesta kopplar ihop det med fysisk hälsa och välmående, men i många förekommande fall pekar vår utveckling mot ökad psykologisk ohälsa.

”Vi behöver förstå dess innebörd för att kunna försöka anpassa oss i de nya behov som skapas i och med dagens utveckling”

Hälsofrågor behöver inte alltid handla om det fysiska välmående. Mental förmåga stärks ofta i gruppsammanhang

Utifrån samlade information, kunskap och erfarenhet gällande Förändring och Verksamhetsutveckling kan vi inrikta oss på behovet och arbetet inriktad hälsa och utveckling med individen, gruppen och organisationen.

Ett första steg kan vara att samlas över en diskussion och dialog kring vad innebörden av ”Hälsa” är. Landa begreppet Hälsa inom företaget, organisationen, arbetskamrater och även andra, för att se vad det innebär för just er.

Därefter börja titta på VAD som påverkar er definition av hälsa och kopplat till den digitala förändring som pågår inom företaget och generellt i samhället. Att låta grupper och individer få samlas utanför det sammanhang där den individuella rollen ligger centralt, och istället titta på förändring och hur förändring bedrivs på olika sätt.

Nyfiken på hur det kan gå till – hör av dig! Jag skickar dig gärna en första guide kring ”Förändringcoachning”.

//JanCan001, Jannica Wahlund

Cert. Projektledare, Cert. Förändringsledare, Dipl. ICF Coach, Lic. Endurance Personal Trainer, Hälsocoach

Lämna ett svar