Livsstil är ett ord som myntades 1929 och används alltmer i vårt dagliga tal. Ordet betydelse är hur livet levs och på så sätt ett identitetsskapande.  

Att vi formar vårt liv i tidiga år genom våra föräldrar, innebär att vi ofta får med oss normer och värderingar ”hemifrån”. Dessa normer och värderingar blir ifrågasatta när vi genomgår någon form av förändring som ex från tonåring till vuxen, slutar studera börjar jobba, skaffar familj och barn, osv.

Vår livsstil ändras även utifrån det samhälle vi lever i och de erfarenheter vi tar med oss genom livet. Dessa erfarenheter speglar inte alltid våra värderingar, då vi vid olika tillfällen i livet kan styras av normer som vi egentligen inte riktigt accepterar.

Oavsett vilka värderingar eller normer du besitter, så vågar jag påstå att din livsstil är också din identitet i mångt och mycket. Frågan är om vi trivs med den livsstil vi har idag, eller känner att det är dags för förändring.

För mig personligen upptäckte jag min livsstil i samband med en förändring som gav mig en möjlighet. Att jag tog tillvara den möjligheten är det bästa jag gjort och evigt tacksam för.

Och idag lever jag med att ständigt våga utmana mig själv för att utvecklas. Visst händer det att jag inte alltid går i mål – fast det är för mig också en viktig del att lägga i min erfarenhetsbank.

Vill du ta del av dina egna erfarenheter och arbeta med din egna personliga utveckling – hör av dig, så bokar vi in ett första förutsättningslösa möte

//JanCan001, Jannica Wahlund

Kommentera