Service Management

Service Management är en strategi för att hantera verksamhetens förmåga inom olika områden (ex IT, HR, Finans, Communication), där erbjudanden sker via avtal och där utförandet sköts som en tjänst. Det finns idag flera ramverk/metoder som syftar till att stödja och förbättra processeffektiviteten inom Service Management. Fast Service Management i sig är en strategi kopplat till en specifik förmåga.

Behovet bakom anledning till att företag satsar mer och mer på Service Management som strategi, är ofta behovet av att se till lönsamheten av verksamheten och värdet kopplat till den interna organisationen. Vid antagande att etablera Service Management kan en anledning handla om att verksamheterna vill utgå från en “Best Practise” strategi med orsak av begränsade resurser. Vilket även begränsar möjligheter till att ta in fördelarna kring anpassningar för företaget.

”Best Practise” är per definition metoder som ständigt visar överlägsna resultat jämfört med de som har åstadkommits på andra sätt. Detta är en attraktiv definition för att se till den direkta lönsamheten inom verksamheten i och med att en stark etablering av Service Management, fast med lågt värde om det ramverk/metod som antagits inte har säkrats med löpande resurser eller anpassningar.

Att välja Service Management som en del i sin strategi handlar inte om att välja bort något annat, utan att arbeta och se till de förmågor man har inom företaget för att leverera tjänster.

Oavsett ”vart” man står i sitt arbete med Service Management finns möjligheter till att korrigera och rädda lönsamheten på sikt.

//@jancan001, Jannica Wahlund, JanCan AB

%d bloggare gillar detta: